Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Salgsaftale i forbindelse med Mjølnerparkens udviklingsaftale, Nørrebro (FORTROLIG)