Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om forbud mod brændeovne i Københavns Kommune

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning.

(Stillet af SF)

Motivering

Brændeovne er en massivt forurenende og, i det meste af København, en unødvendig varmekilde. Danmarks 700.000 brændeovne anslås at stå for 40 % af den samlede danske partikelforurening og ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye.

Brændefyring er den største, lokale kilde til partikelforurening i København. Antallet af brændefyringsanlæg alene i Københavns Kommune er omkring 17.000, heraf er hovedparten brændeovne. Brændeovnene udleder på en fyringssæson (omkring tre måneder) mere end dobbelt så meget skadelig partikelforurening (PM2,5), som den samlede vejtrafik (inklusiv vej-, bremse- og dækslid) i København udleder på et helt år. Derfor er det vigtigt at arbejde for at forbyde brændefyring i Københavns Kommune – så vi kan sikre mere ren luft til københavnerne. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er et kvalificeret bud, at 3-4.000 af byens brændeovne er fra før 2008, og altså vil blive forbudt med dette medlemsforslag.  

Med budgetaftalen for 2019 blev der med indsatsen ’Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København’ bl.a. nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til initiativer, der kan mindske de sundhedsskadelige effekter af luftforurening. En af ekspertgruppens anbefalinger var netop, at Københavns Kommune skulle presse på over for regeringen for at give kommunerne mulighed for at forbyde brændefyring.

Det pres bærer nu endelig frugt, og derfor bør Københavns Kommune udnytte den nye lovgivning maksimalt og forbyde brændeovne, der er produceret før 2008, til gavn for københavnernes sundhed. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

En enig Borgerrepræsentation besluttede at udsætte behandlingen af medlemsforslaget til næste møde i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022. 
Til top