Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om parkeringsanlæg på Dantes Plads

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om muligheden for og udgiften ved at købe Dantes Plads. Sagen skal fremsættes til politisk behandling inden budgetforhandlingerne i september 2022.

(Stillet af Alternativet)

Motivering

I maj 2018 besluttede Borgerrepræsentationen at sælge rettigheden til at etablere et privat underjordisk parkeringsanlæg under Dantes Plads til Q-Park. Efterfølgende er den lokale modstand mod anlæggelsen af p-anlægget dog kun vokset. Man er blandt andet kritiske overfor projektets bidrag til klimakrisen, man frygter at det vil medføre en forværring af trafikforholdene i området, og at projektet i byggefasen vil have negative konsekvenser for det lokale erhverv og beboere.

Samtidig har det vist sig, at parkeringsbehovet i området er dækket. Der er allerede anlagt et p-anlæg under BLOX, og der er også parkeringsanlæg på vej under Langebro og på Postgrunden.

Yderligere har Borgerrepræsentationen afsat midler til at analysere biltrafikken i Indre By med sigte på en reduktion, ligesom en borgersamling i Indre By netop har afgivet anbefalinger til at reducere biltrafikken. Herudover har Københavns Kommune et fastsat et mål om, at 75 procent af alle ture i byen i 2025 skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv trafik. I det lys er det ikke meningsfuldt at udvide parkeringskapaciteten i Indre By, og derfor foreslås det, at Borgerrepræsentationen med vedtagelsen af dette forslag søger at stoppe opførelsen af p-anlægget. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 36 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og I

Imod stemte: A, C, B, F, V og D

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne er en del af aftalekredsen, som står bag den mulige udvikling af parkeringspladser ved Dantes Plads. Vi går gerne i dialog med forligskredsen om andre muligheder for pladsen, men indtil da står vi, som vi gjorde i 2019, da Alternativet sidst fremsatte dette medlemsforslag: Vi står fast på de samlede aftaler, som vi indgår.”
Til top