Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om legalisering af cannabis

Medlemsforslag

Det foreslås,
  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om at rette fornyet henvendelse til regeringen med forslag om, at København bliver forsøgsby for legalisering af cannabis, jf. motiveringen,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at undersøge, hvordan man gør i andre lande, som enten har legaliseret eller er i gang med at legalisere cannabis f.eks. Canada og Tyskland, og at invitere stats- og justitsministeren til et offentligt debatmøde om fordele og ulemper ved en forsøgsordning.

(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre)

Motivering

De lokale bander sidder tungt på hashmarkedet i København. Forbuddet mod cannabis betyder, at indtjeningen fra salg af hash, der anslås at være en milliardforretning, hvert år ryger direkte ned i lommerne på de kriminelle bander. En af konsekvenserne kender vi desværre kun alt for godt med den til stadighed verserende bandekonflikt, der skaber uro og utryghed for københavnerne.

De mange millioner vil i stedet kunne ende i statskassen – penge, der vil kunne bruges på oplysning om bivirkninger og behandling af borgere med et misbrug. Samtidig ville vi undgå, at ellers lovlydige borgere og særligt unge i dag opsøger kriminelle i utrygge miljøer frem for autoriserede forhandlere.

En legalisering af cannabis vil give København mulighed for at blive en foregangsby med mere frihed til den enkelte borger, færre spildte skattekroner og mere fokus på rådgivning og hjælp frem for kriminalisering af ellers lovlydige borgere og udsatte grupper. Borgere, som lider af misbrug skal hjælpes – ikke straffes med bøder eller fængsel.

Borgerrepræsentationen har tidligere henvendt sig til regeringen med ønsket om at blive forsøgsby. Senest har Borgerrepræsentationen henvendt sig i 2016 med et konkret forslag til et treårigt forsøg med kontrolleret legalisering af hash. Det blev dengang afvist.

Eftersom vi nu er i ny valgperiode, og regeringen netop har fået ny justitsminister, mener vi, at det er relevant at rette fornyet henvendelse om en forsøgsordning for legalisering af cannabis i København. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse til 1. og 2. at-punkt (ÆF1):

 

Ændringsforslag til 1. at-punkt: “at København bliver forsøgsby for legalisering af cannabis, jf. motiveringen,” ændres til “at København bliver forsøgsby for legalisering af cannabis og afkriminalisering af hårde stoffer jf. motiveringen,”

 

Ændringsforslag til 2. at-punkt: “som enten har legaliseret eller er i gang med at legalisere cannabis f.eks. Canada og Tyskland,” ændres til “som enten har legaliseret cannabis og/eller afkriminaliseret hårde stoffer eller er i gang med det f.eks. Canada, Tyskland og Portugal.”

 

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag om ændring af 1. og 2. at-punkt (ÆF2):

 

at ”Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger” ændres til ”Økonomiforvaltningen med inddragelse af Socialforvaltningen”.

 

Det af De Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 48 stemmer imod 6. Ingen medlemmer undlod.

 

For stemte: B

Imod stemte: Ø, A, C, F, V, Å, I, D og O

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 40 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V, Å, I, D og O

 

 

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget med 44 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I

Imod stemte: C, D og O

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten stiller ændringsforslag om at ”relevante forvaltninger” erstattes med ”Socialforvaltningen”. Motivationen er at Socialforvaltningen har ansvar for misbrugsbehandling i kommunen og har derfor stor viden om cannabis og de negative konsekvenser der følger med et uhensigtsmæssigt stort forbrug af cannabis. Socialforvaltningen kan derfor bidrage med viden og kompetence og vil drage fordel af ny viden fra udlandet. Et tæt samarbejde kan også have fokus på det fortsatte arbejde med at forebygge afhængighed af cannabis efter en legalisering. Det er derfor en fordel, at det fortsatte arbejde sker i tæt samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen. Københavns Kommune har i mange år arbejdet for et forsøg på legalisering af cannabis. Spørgsmålet om afkriminalisering af hårde stoffer har ikke været drøftet i borgerrepræsentationen i lige så høj grad. Enhedslisten ønsker derfor at holde de to debatter adskilt, men vil sætte spørgsmålet om afkriminalisering af hårde stoffer på dagsordenen i den nærmeste fremtid.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Københavns Kommune har i mange år arbejdet for et forsøg på legalisering af cannabis. Spørgsmålet om afkriminalisering af hårde stoffer har ikke været drøftet i borgerrepræsentationen i lige så høj grad. Enhedslisten ønsker derfor at holde de to debatter adskilt, men vil sætte spørgsmålet om afkriminalisering af hårde stoffer på dagsordenen i den nærmeste fremtid.”
Til top