Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om brev til børne- og undervisningsministeren

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen sender et åbent brev til børne- og undervisningsministeren, hvori Borgerrepræsentationen giver udtryk for, at den ikke ønsker at blive pålagt at tvangsfordele elever på Københavns kommunale folkeskoler efter f.eks. forældreindtægt, etnisk eller kulturel baggrund eller eksempelvis datastyrede algoritmer.

(Stillet af Nye Borgerlige)

Motivering

Skiftende børne- og ungdomsborgmestre i Københavns Kommune har igennem to årtier arbejdet aktivt på at fordele kommunens ca. 26 % tosprogede elever jævnt imellem kommunens folkeskoler. Det betyder, at København i dag kan fremvise en tydeligt mere harmonisk fordeling af tosprogede elever på folkeskolerne, hvilket er resultatet af et tæt samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og byens kommunale folkeskoler. Dette er et arbejde, som stadig er pågående, og som fremviser positive resultater. Derfor ønsker Københavns Borgerrepræsentation ikke yderligere indblanding fra hverken regering eller Folketinget. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Medlemsforslaget blev vedtaget med 30 stemmer imod 24. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, C, V, I, D og O

Imod stemte:  A, B, F og Å

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som bliver tilsluttet af Det Konservative Folkeparti:

”Venstre går ind for frit skolevalg, hvor det er op til de enkelte forældre at vurdere, hvilken skole, der bedst imødekommer deres barns behov. Vi vil ikke støtte en offentlig tvangsfordeling af elever.”

Til top