Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om kun at bruge offentligt tilgængelige undervisningsmaterialer

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at undersøge muligheden for, at Københavns Kommune kun tillader og benytter undervisningsmaterialer, som forældre og offentligheden kan få adgang til, hvis dette ønskes.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti)

Motivering

I Københavns Kommune anvendes undervisningsmateriale fra Normstormerne. Københavns Kommune har givet afslag på aktindsigt i undervisningsmateriale efter anmodning fra Normstormerne, og afslaget er tiltrådt af Ankestyrelsen.

Vi mener, at der skal være fuld åbenhed om alt materiale, som vore børn præsenteres for og undervises i i den københavnske folkeskole.

Når Ankestyrelsen har stadfæstet, at undervisningsmaterialet kan hemmeligholdes, mener vi ikke, at undervisningsmaterialet bør anvendes i København. 

Hvis der anvendes andre undervisningsmaterialer, der ikke er undergivet fuld offentlighed, bør de naturligvis heller ikke anvendes i København.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C, I, D og O

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

 

Radikale Venstre og Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som bliver tilsluttet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Alternativet:

”Vi noterer, som der henvises til i afgørelsen fra Ankestyrelsen, at det materiale fra Normstormerne, der i sin tid blev søgt aktindsigt i, ikke havde karakter af undervisningsmateriale men er en intern manual. Vi har tillid til, at forældre, elever og lærere kan administrere undervisningen med forskelligt materiale forsvarligt. Da klagen over mangel på offentlighed ikke kommer fra førnævnte parter, risikerer forslaget i øvrigt at få konsekvenser for hele undervisningssektoren på baggrund af en enkeltsag, som ikke er belyst retvisende.”
Til top