Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om plantebaseret måltid

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger med udgangspunkt i nedenstående motivering at undersøge, hvordan udmøntningen af en mulighed for at vælge et plantebaseret måltid i kommunens køkkener kan foregå.

(Stillet af Radikale Venstre og Alternativet)  

Motivering

Københavns Kommunes køkkener skal kunne tilbyde et plantebaseret måltid, hvormed man kan imødekomme ikke blot kommunens mange vegetarer og fleksitarer, men også kommunens mange veganere. Derudover vil det have en positiv effekt på Københavns Kommunes klimamål, fordi flere vil vælge at spise grønt, hvis de får muligheden. 

Københavns Kommune serverer dagligt over 70.000 måltider i over 1.000 institutioner. Københavns Kommune står derudover for mere end 10 % af det samlede offentlige fødevareindkøb i Danmark. Derfor kan kommunen gøre en stor forskel i reduceringen af CO2-udledningen. Det bør være let og tilgængeligt at træffe det grønne valg for alle københavnere. Derudover er der lige nu mange vegetarer og veganere, der kommer i klemme, fordi de ikke har mulighed for at spise plantebaseret måltider i de offentlige køkkener.  

Modellen skal følge gældende retningslinjer fra Fødevarestyrelsen for at sikre, at små børn får den nødvendige næring, når de spiser i daginstitution.  

I små køkkener kan forslaget evt. formuleres, så der kun skal være et plantebaseret alternativ, hvis en borger aktivt beder om det. I køkkener over en vis størrelse vil det dog være at foretrække, at der skal være et plantebaseret alternativ f.eks. på buffeten i de store kantiner.  

Forvaltningen skal inkludere, hvad forslaget forventes at betyde for CO2-udledningen fra kommunens køkkener, samt om der fremadrettet skal afsættes økonomi til f.eks. at sikre efteruddannelse af køkkenpersonale. Forslaget skal sammentænkes med kommunens mad- og måltidsstrategi. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslagets 1. at-punkt og forslag om tilføjelse af et nyt 2. at-punkt (ÆF1):

 

”1. at Økonomiforvaltningen med inddragelse af de relevante andre forvaltninger fremlægger en sag til politisk behandling om, hvordan adgang til plantebaserede og vegetariske valgmuligheder kan udmøntes som en fast del af menuen i kommunale køkkener og kantiner med tre eller flere køkkenmedarbejdere, hvor der ikke er lokale valgte forældrebestyrelser eller brugerråd, eller hvor det ikke allerede er en valgmulighed i dag.

 

2. at sagen, der fremlægges til politisk behandling, også omfatter de investeringer i kapacitet og den efteruddannelse af medarbejderne, som er nødvendige, så man kan efterleve forslagets intention.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af forslagets 1. at-punkt (ÆF2):

 

”1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger at undersøge, hvordan udmøntningen af en mulighed for at vælge plantebaseret måltid for kommunens kantiner, skoler og voksne borgere på fuld kost kan foregå, samt hvad det vil koste.”

 

Det af Enhedslistens fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 40 stemmer imod 13. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V, Å, I, D og O

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt med 28 stemmer imod 26. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, B, F og Å

Imod stemte: A, C, V, I, O og D 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning, som bliver tilsluttet af Alternativet:

”Enhedslisten støtter intentionerne om, at andelen af plantebaseret mad bør øges af klimamæssige hensyn, som netop også er en målsætning i mad- og måltidsstrategien. For enhedslisten er det afgørende, at Borgerrepræsentationen som grundlag for de videre drøftelser sikres et bedre vidensgrundlag om alle de lokale indsatser, der allerede er i fuld gang for at sikre dette, og som skaber et demokratisk ejerskab til målsætningen blandt borgere og medarbejdere i København.

Enhedslisten mener derfor, at Børne- og Ungdomsforvaltningen bør udarbejde en redegørelse om, hvordan forældrebestyrelser og medarbejdere i daginstitutioner og madskoler lige nu arbejder med at udmønte mad- og måltidsstrategiens målsætninger om at øge andelen af plantebaseret mad, samtidig med at de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om børns ernæring overholdes. Enhedslisten mener ligeledes, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bør udarbejde en redegørelse om, hvordan plejehjem og bosteder lige nu arbejder med at udmønte mad- og måltidsstrategiens målsætninger om at øge andelen af plantebaseret mad, samtidig med at de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om ernæring for ældre og sårbare grupper overholdes.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Københavns Kommune har i Mad- og Måltidsstrategien bl.a. opsat mål om, at måltiderne skal være bæredygtige og klimavenlige og angivet som indsats, at den samlede mængde af animalske fødevarer reduceres, så der anvendes flere plantebaserede råvarer og især flere plantebaserede proteinkilder som bælgfrugter. Venstre har tillid til, at den enkelte køkkenleder i kommunens køkkener kan navigere indenfor de opsatte mål og indsatser i Mad- og Måltidsstrategien og tilrettelægge en madplan, der også inkluderer plantebaserede måltider, såfremt det efterspørges. Vi ønsker ikke at pålægge dem flere krav.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre havde helst set, at daginstitutionerne ikke var undtaget forslaget, fordi mange familier kommer i klemme, hvis de gerne vil have, at deres børn spiser plantebaseret. Vi mener, at man kunne finde en løsning, hvor vi tager hensyn til små køkkener, og overholder Fødevarestyrelsens retningslinjer ifm. servering af plantebaserede måltider i dagtilbud.”
Til top