Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om normeringer i børnehøjde

Medlemsforslag

Det forslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde en indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget med en beregning af "normeringer i børnehøjde" (for eksempel med afsæt i forældrebevægelsens omsættertabel). Børne- og Ungdomsforvaltningen bedes fremlægge forskellige mulige beregningsmodeller (eksempelvis beregninger på institutionsniveau, eller ud fra et gennemsnitligt udsnit af daginstitutioner eller beregning på baggrund af en udvalgt klynge), og hvis muligt bedes forvaltningen komme med mulige bud på, hvordan modellerne kan indgå i institutionernes eksisterende kvalitetsarbejde.

(Stillet af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet) 

Motivering

Minimumsnormeringer er indført på kommuneniveau i København i 2022. Det er en positiv og afgørende milepæl, som er resultatet af forældre, organisationer og partiers fælles arbejde. 

Der er imidlertid meget forskellige holdninger og forventninger til, hvad minimumsnormeringerne betyder i praksis og dermed, hvad børn og forældre kan forvente at opleve i børnehaver og vuggestuer. 

Det er derfor vigtigt at sikre klar forventningsafstemning mellem institutioner og forældre og give en transparent baggrund for dialogen om de voksentimer, der konkret er til rådighed til at passe børnene - også kendt som normeringer i børnehøjde. 

Til det formål har forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen udarbejdet “omsættertabellen”, som med udgangspunkt i blandt andet data fra Danmarks Statistik kan vise, hvor meget tid personalet i den enkelte institution reelt har til at være sammen med børnene. Omsættertabellen er udarbejdet med afsæt i Fredensborg Kommune, der har udregnet normeringer i børnehøjde efter en model, der er formet i et samarbejde mellem forældre, kommunen og BUPL Nordsjælland. 

Flere andre kommuner har også lavet beregninger af "normeringer i børnehøjde". 

Det sker ved at tage højde for fremmødeprocent og ligeledes fratrække personalets fravær, sygdom og administration. 

Omsættertabellen giver mulighed for en opgørelse af "normeringer i børnehøjde" i det enkelte dagtilbud. Estimatet er muligt at lave uden at observere eller tælle personalet fysisk, og derved er det både enkelt og effektivt at udføre for alle parter, samt kan gøres på forskellige tidspunkter af årets cyklus. Regnemetodens input er institutionens årsværk, antal indskrevne børn, fremmødeprocent og antal lukkedage. 

Med beregningen etableres en supplerende kilde til viden, som kan udforskes lokalt, f.eks. i forbindelse med institutionernes kvalitetsrapporter. Sigtet er, at det bliver et dialogredskab mellem forældre, pædagoger, ledelse, politikere og faglige organisationer omkring børn og personales vilkår lokalt og samlet set. På den måde kan vi i fællesskab blive klogere på de reelle forhold i børnenes hverdag og starte samtaler om, hvad der tager tid fra børnene - ved at tage udgangspunkt i den hverdag børnene oplever. 

Det er vigtigt at beregningen skal kunne gentages, så det er muligt at følge udviklingen over tid. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Medlemsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, C, B, F, Å og O

Imod stemte: V, I og D
Til top