Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren vedr. ekstern juridisk vurdering af VVM-tilladelse for Vejlands Kvarter/Fælledby

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvorfor var det nødvendigt med en ekstern juridisk vurdering af Teknik- og Miljøforvaltningens VVM-tilladelse for Vejlands Kvarter/Fælledby?
  2. Hvem besluttede, at der skulle indkøbes juridisk bistand?
  3. Hvad er konklusionen på Sirius Advokaters undersøgelse?
  4. Hvor meget har det kostet at indkøbe ekstern juridisk bistand?
  5. Er teknik- og miljøborgmesteren nu enig i Teknik- og Miljøforvaltningens og Sirius advokaters juridiske vurdering i grundlaget for VVM-tilladelsen for Vejlands Kvarter/Fælledby?

(Stillet af Socialdemokratiet) 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top