Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren samt kultur- og fritidsborgmesteren om folkeafstemning og Distortion

Forespørgsel

Kultur- og fritidsborgmesteren bedes redegøre for,

 1. Hvornår bliver Kultur- og Fritidsforvaltningen opmærksom på, at der er Distortion foran Rådhuset samme dag, som der er folkeafstemning? Og hvornår informeres borgmesteren om, at det er tilfældet?
 2. Hvad gør Kultur- og Fritidsforvaltningen, da de bliver opmærksomme på problemet?
 3. Når der bliver udskrevet et valg, hvad er så proceduren for at sikre at alle valgsteder er brugbare som valgsted på valgdagen?
 4. Hvem har ansvar for at opdage, at der er et stort arrangement ved siden af et valgsted?
 5. Hvordan holder Kultur- og Fritidsforvaltningen overblik over arrangementer i byen og koordinerer deres afholdelse med hinanden?
 6. Hvordan vil borgmesteren sikre, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden?

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

 1. Hvornår bliver Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at der er Distortion foran Rådhuset samme dag, som der er folkeafstemning? Og hvornår informeres borgmesteren om, at det er tilfældet?
 2. Hvad gør Teknik- og Miljøforvaltningen, da de bliver opmærksomme på problemet?
 3. Når der bliver udskrevet et valg, hvad er så proceduren for at sikre at alle valgsteder er brugbare som valgsted på valgdagen?
 4. Hvem har ansvar for at opdage, at der er et stort arrangement ved siden af et valgsted?
 5. Hvordan holder Teknik- og Miljøforvaltningen overblik over arrangementer i byen og koordinerer deres afholdelse med hinanden?
 6. Hvordan vil borgmesteren sikre, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden?

(Stillet af Socialdemokratiet og SF)

Motivering

Den 1. juni 2022 skal der være folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i Danmark. Her er Københavns Rådhus som sædvanligt stemmested, og endda et af byens største.

Samme dag har der længe været en plan om, at Distortion skulle afholde koncerter på Rådhuspladsen.

Det siger sig selv, at det er uforeneligt at afholde en stor musikfestival foran et af byens største stemmesteder, hvor folk skal kunne stemme i fred og ro. Alligevel går der omkring to måneder fra folkeafstemningen udskrives, til der søges en løsning for at flytte Distortion fra Rådhuspladsen.

Det bekymrer os, at det ikke blev opdaget tidligere. Både fordi vi frygter lignende situationer ved fremtidige valg, og fordi det har skabt unødigt store gener for både Distortion og byen, at en så stor festival skal rykkes med så kort varsel. Gener der muligvis kunne have været undgået, hvis man i de to respektive forvaltninger havde handlet på udfordringen allerede i starten af marts, hvor folkeafstemningen blev udskrevet.

Da det er uklart hvilket af de to ressortområder, som er ansvarlig for den her fejl, har vi bedt begge borgmestre svare forespørgslen. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top