Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om håndhævelse af regler for udendørsservering

Se alle bilag

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvordan teknik- og miljøborgmesteren vil sikre, at regler for udendørsservering bliver håndhævet?
  2. om teknik- og miljøborgmesteren imødekommer de kommentarer, som Ældrerådet har afgivet, bl.a. krav om afmærkning af området for servering?
  3. om teknik- og miljøborgmesteren mener, at udendørsservering er fair over for de øvrige handelsvirksomheder i København, som på lignende vis gerne vil udvide deres fysiske forretningsområde?
  4. om teknik- og miljøborgmesteren mener, at københavnerne skal forberede sig på, at udendørsservering vil blive en tilbagevendende aktivitet om sommeren i brokvartererne, herunder tilladelser til bodegaer og barer, med de kendte gener som følge, herunder inddragelse af parkeringspladser?

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

I forbindelse med overførselsforhandlingerne i foråret 2022 er det blevet besluttet midlertidigt at gøre plads til udendørsservering på bekostning af parkeringspladser og udendørsareal generelt.

Udendørsserveringen er planlagt i København i områder, som har en parkeringsbelægningsprocent på under 120 %. Mange områder har en belægningsprocent på over 100 %, og i langt de fleste tilfælde vil disse blive ramt. 

Flere parter, bl.a. Ældrerådet, har været betænkelige ved aktiviteten, da det bl.a. vanskeliggør almindelig orientering og tilgængelighed for både biler, gående og cyklister, men især for ældre og svagsynede borgere, som bevæger sig i områderne med udendørsservering. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top