Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren om Lynetteholmen, borgerinddragelse og dialog med kommunens naboer

Forespørgsel

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvilke overvejelser overborgmesteren har gjort sig om igangsættelse af en proces med borgerinddragelse af borgerne i Københavns Kommune i forhold til projektet Lynetteholm, som transportministeren har meddelt er sat delvist på pause i et år, blandt andet for at give tid til borgerinddragelse?
  2. om overborgmesteren har gjort sig overvejelser om dialog med kommunens naboer, såvel andre danske kommuner som vores naboer i Sverige, i forhold til projektet Lynetteholm, nu hvor det er sat delvist på pause?

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

Beslutningen om Lynetteholmen er blevet hastet igennem og har siden mødt stor kritik fra både berørte københavnere, nabokommuner og fra Sverige.

Blandt andet har der været stor modstand mod klapningen af slam i Øresund. Modstanden er både kommet fra miljøeksperter, kommunerne langs Køge Bugt og fra vores svenske naboer.

Kritikken har fået miljøministeren til at foreslå et stop for klapningen i Køge Bugt til fordel for en model, hvor slammet bruges til opfyldning af Lynetteholmen. I den forbindelse er dele af projektet sat på pause i et år.

Det giver os tid til og mulighed for at høre og inddrage de københavnere, kommuner og svenskere, der har ytret sig kritisk om Lynetteholmsprojektet.

Forslagsstillerne ønsker at høre, hvad overborgmesteren har gjort sig af overvejelser i den forbindelse.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top