Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forperson i Dialogforum

Se alle bilag

Der skal udpeges en forperson for Dialogforum på psykiatriområdet for perioden 2022-2025. Forpersonen udpeges af Borgerrepræsentationen på baggrund af indstilling fra Socialudvalget.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at Sine Møller Sørensen, repræsentant for ADHD-foreningen, udpeges som forperson for Dialogforum på psykiatriområdet for perioden 2022-2025.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Som det fremgår af Dialogforums vedtægter § 4, stk. 2, udpeges forpersonen for Dialogforum af Borgerrepræsentationen på baggrund af indstilling fra Socialudvalget. Forud for udpegelsen af forpersonen, skal Dialogforum høres, ligesom rådet skal have mulighed for at oplyse, hvem de foretrækker som forperson. Forpersonen bliver udpeget for en periode, som følger den fireårige kommunale valgperiode.

På det konstituerende møde i Dialogforum, udpeger Dialogforum en næstforperson blandt Dialogforums medlemmer, jf. vedtægternes § 4, stk. 3. Næstforpersonen udpeges ligeledes for en periode, der følger den fireårige kommunale valgperiode. Næstforpersonens rolle er at overtage forpersonposten, hvis forpersonen midlertidigt er forhindret i at fungere som forperson. 

Løsning

Dialogforum er på deres konstitueringsmøde den 21. marts 2022 blevet enige om, at Sine Møller Sørensen, repræsentant for ADHD-foreningen, anbefales til at være forperson for Dialogforum.

Sine Møller Sørensen er aktuelt konstitueret formand for Dialogforum, jf. vedtægternes § 4, stk. 4, indtil der endelig udpeges en forperson.

Line Friis Jensen, repræsentant for Center for Unge og Midlertidige Boliger, er blevet udpeget som næstforperson på det konstituerende møde d. 21. marts 2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Følger Socialudvalget indstillingen, vil Borgerrepræsentationen skulle godkende den endelige udpegning af Sine Møller Sørensen som forperson for Dialogforum. 

 

Mikkel Boje                                          / Eva Stokbro Jensen

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Sine Møller Sørensen, repræsentant for ADHD-foreningen, udpeges som forperson for Dialogforum på psykiatriområdet for perioden 2022-2025.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet.

 

Kontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under punktets behandling. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.  
Til top