Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forlængelse af konstitution i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Der skal tages stilling til, om centerchef Dorthe Vang Kristensens konstitution i stillingen som ressourcedirektør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal forlænges indtil endelig besættelse af stillingen som ressourcedirektør har fundet sted (forventeligt 1. oktober 2022).

Indstilling

Indstilling om,

  1. at centerchef Dorthe Vang Kristensens konstitution i stillingen som direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forlænges, indtil endelig besættelse af stillingen har fundet sted (forventeligt pr. 1. oktober 2022).

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Dorthe Vang Kristensen har med virkning fra 1. april 2022 været konstitueret som ressourcedirektør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

I stillinger, hvor Borgerrepræsentationen er ansættende myndighed, kan konstitution ikke uden Borgerrepræsentationens godkendelse vare længere end 4 måneder.

Løsning

Begrundelsen for ønsket om forlængelsen er, at rekrutteringsprocessen af en ny administrerende direktør og ressourcedirektør er blevet udskudt på grund af tiltrædelse af ny borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Rekrutteringsprocesserne er tilrettelagt således, at der først kører en proces med rekruttering af ny administrerende direktør, og herefter en proces med rekruttering af ny ressourcedirektør.

Det forventes, at den nye administrerende direktør tiltræder 1. august 2022, og den nye ressourcedirektør tiltræder 1. oktober 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker derfor, at Dorthe Vang Kristensens konstitution forlænges, indtil besættelse af stillingen som ressourcedirektør har fundet sted.

Økonomi

Lønudgiften til konstitutionen i stillingen som direktør afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

Videre proces

Beslutningen om, hvorvidt konstitutionen skal forlænges, træffes endeligt af Borgerrepræsentationen på møde den 2. juni 2022 efter indstilling fra Økonomiudvalget.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at centerchef Dorthe Vang Kristensens konstitution i stillingen som direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forlænges, indtil endelig besættelse af stillingen har fundet sted (forventeligt pr. 1. oktober 2022).

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top