Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Socialudvalget

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Line Ervolder (Det Konservative Folkeparti) er udpeget som midlertidigt medlem af Socialudvalget under Karina Bergmanns (Det Konservative Folkeparti) orlov med virkning fra og med den 23. maj 2022 og indtil videre.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendelse af,

1) at Karina Bergmann (Det Konservative Folkeparti) er udtrådt som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget med virkning fra og med mandag den 23. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) er udpeget som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget med virkning fra og med mandag den 23. maj 2022.

 

Børne- og Ungdomsudvalget

Godkendelse af,

1) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) udtræder som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Karina Bergmann (Det Konservative Folkeparti) udpeges som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022.

3) at 1. suppleant Andreas Petersen (Det Konservative Folkeparti) udpeges som midlertidigt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget under Karina Bergmanns (Det Konservative Folkeparti) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 2. juni 2022 og indtil videre.

 

Bevillingsnævnet i København

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at 1. suppleant Andreas Petersen (Det Konservative Folkeparti) udpeges som midlertidigt medlem i Bevillingsnævnet i København under Karina Bergmanns (Det Konservative Folkeparti) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 2. juni 2022 og indtil videre.

 

Handicapråd, Københavns Kommunes

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) udpeges som midlertidigt medlem i Københavns Kommunes Handicapråd under Karina Bergmanns (Det Konservative Folkeparti) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 2. juni 2022 og indtil videre.

 

Amager Øst Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at 4. suppleant, Rene Steinvig (indstillet af Amager Erhvervsråd for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som 3. suppleant af Amager Øst Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022,

2) at 5. suppleant, Hanne Kusiak (indstillet af Foreningen Lokesdag for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som 4. suppleant af Amager Øst Lokaludvalg. Det sker med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022,

3) at 6. suppleant, Bodil Benn Sørensen (indstillet af Øresunds Strandpark etape 5 for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som 5. suppleant af Amager Øst Lokaludvalg. Det sker med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022.

 

 

Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Josefine Møbius (indstillet af Støtteforeningen Byens Steinerskole for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som suppleant i Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022,

2) at Sarah Holst Kjær (indstillet af Støtteforeningen Byens Steinerskole for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som suppleant af Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022.

 

Godkendelse af,

1) at Anja Plesner Bloch (indstillet af Brugernes Akademi for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udtræder som medlem i Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022,

2) at Thomas Warburg (indstillet af Brugernes Akademi for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udpeges som medlem af Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. juni 2022.

 

Meddelelser i øvrigt

Meddelelse om,

1) Hassan Nur Wardere (Ø) er tilbage fra orlov til Borgerrepræsentationen samt som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser fra og med mandag den 16. maj 2022.

Som konsekvens heraf udtrådte 1. stedfortræder Klaus Goldschmidt Henriksen (Ø) af Borgerrepræsentationen samt som midlertidigt medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser med udgangen af søndag den 15. maj 2022.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top