Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder)

Se alle bilag

 

Indkaldelse af stedfortræder (Karina Bergmann, Det Konservative Folkeparti)

Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Karina Bergmann (Det Konservative Folkeparti) der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med mandag den 23. maj 2022 og indtil videre.

Rette stedfortræder 1. suppleant Andreas Petersen (Det Konservative Folkeparti) indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 2. juni 2022 og indtil videre.

.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

 

Indkaldelse af stedfortræder (Karina Bergmann, Det Konservative Folkeparti)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Fraværende med afbud

Frederik Kronborg (Enhedslisten), ferie

Birgitte Kehler Holst (Alternativet), sygdom

 

Stedfortrædere

Der forelå anmodning fra Alternativet om, at Troels Christian Jakobsen (Alternativet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Birgitte Kehler Holst (Alternativet).

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortræder.

 

Dagsorden

Der blev onsdag den 1. juni 2022 udsendt en sag til behandling uden for dagsorden. Sagen vedrører ”Rokering i udvalg”.

Sagen uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Der blev mandag den 30. maj 2022 udsendt en tillægsdagsorden med en indstilling vedrørende ”Besættelse af stillingen som administrerende direktør under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget”.

Borgerrepræsentationen besluttede at behandle sagen efter dagsordenspunkt 56 ”Salg af ejendom på Toftegårds Plads til opførelse af almene ungdomsboliger”.

 

Dagsorden blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 23.42.
Til top