Mødedato: 01.02.2024, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om dyrt indkøbte malerier og kunst for borgernes skattekroner

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen beslutter, at der stoppes for indkøb af kunst i en periode på tre år eller indtil depotet er nedbragt til nul.
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen, med inddragelse af Rådet for Visuel Kunst, at der udarbejdes en sag til politisk behandling, som beskriver mulighederne for at ændre indkøbs- og fordelingsmodellen mhp. at al indkøbt kunst finder anvendelse hos borgerne, samt en udvidelse af udlånsmuligheden til private og andre relevante institutioner, hvor kunsten kan gøre nytte.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

Motivering

Kommunen har et overskudslager på 250 kunstværker på et depot i en kælder på Vesterbro. Der er købt bronzeafstøbninger af toast, en håndvask med en cigar i afløbet, og en matrosdragt til siamesiske sekslinger.

Selvom der er for millioner af kroner kunst på lageret, så køber kommunen hvert år ny kunst. Budgettet for indkøb af kunst var tilmed 758.000 kr. i 2023 og er i 2024 steget til 797.000 kr.

Der bør derfor sættes en stopper for indkøbet, så depotet med skattebetalt overskudskunst kan nedbringes. Der bør derudover undersøges, om retningslinjerne for indkøbet, er tilstrækkelig rammesættende for det borgerrettede formål med kunsten.

I det omfang, at der ikke er vægplads nok i de kommunale institutioner, bør man bruge den overskydende kunst på anden vis. I den forbindelse er det oplagt, at udlånsmuligheden kan udvides, eksempelvis til fx hospice, børnehjem og kollegier mv.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. februar 2024

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som erstatter indstillingens 2. at-punkt:

”at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen fremadrettet at indføre et kriterie om, at kunst skal købes med øje for, at det skal kunne anvendes i Københavns Kommunes institutioner, bygninger mv. ”

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 31 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, F, V og I

Imod stemte: Ø, A, B, Å og O

 

Radikale Venstre og Alternativet ønskede delt afstemning om indstillingen.

 

Medlemsforslagets 1. at-punkt blev således forkastet med 44 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, Å, I, O

Imod stemte: Ø, A, C, B og F

 

Medlemsforslagets 2. at-punkt blev således forkastet med 40 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B og O

Imod stemte: Ø, A, F, V, Å og I

 

Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Socialdemokratiet og SF ønsker, at Københavns Kommune fortsat indkøber kunst til udsmykning af kommunens rum. Kunsten skal ud at hænge og væk fra depotet. SF opfordrer til, at der informeres meget mere om mulighederne for at låne kunst gennem kommunens interne informationssystem.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre mener ikke, at Københavns Kommune skal være kunstsamler. Kunsten skal naturligvis indkøbes med henblik på at blive hængt op i Københavns Kommunes institutioner og lokaler. Derfor er det sund fornuftigt, at vi bruger den kunst, der allerede er indkøbt, før vi køber nyt. I forlængelse heraf mener Venstre også, at det skal tilføjes som et indkøbskriterie, at indkøbt kunst skal være anvendeligt og brugbart. Samtidig mener Venstre ikke, at kunst købt for københavnernes skattekroner skal udlånes til private aktører.”

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Alternativet er lodret imod et stop for kunstindkøb, og ser intet problem i at der er et overskud af kunst på lager, da der jo er en præmis for at lånere af kunsten har noget at vælge imellem. Til gengæld er vi glade for forslaget om at se nærmere på muligheden for at udvide kredsen af potentielle lånere, så endnu flere kan få glæde af kunsten.”

Til top