Mødedato: 24.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 24.10.2022, 16:00