Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om status på indsatsen over for fordrevne fra Ukraine.

Til top