Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Orientering fra borgmesteren

Beslutning

Borgmesteren orienterede om den kommende studietur til Jylland, om udvalgets juleafslutning samt om aflysning af mødet den 20. marts 2023 grundet sammenfald med Overførselssagen.

Til top