Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Mødet startede kl. 16:45 og sluttede kl. 19:01

 

Sinem Demir (Ø) havde afbud.

Andreas Keil (A) ankom kl. 18.00 under dagsordenspunkt 5.

Emil Moselund (B) forlod mødet kl. 18.43 under dagsordenspunkt 6.

 

Dagsordenen blev godkendt uden afstemning.

 

Deltagere fra forvaltningen:

Nicoline Lovmand Leifelt vedr. punkt 2 og 3

Binevs Celik vedr. punkt 2 og 3

Stine Strohbach vedr. punkt 4

Niklas Oxenvad Brøndum vedr. punkt 5

Til top