Mødedato: 20.02.2023, kl. 16:00
Mødested: Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 20.02.2023, 16:00