Mødedato: 05.10.2022, kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 05.10.2022, 12:00