Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Godkendelse af dagsorden

.

Beslutning

Dagsordenens punkt 8 - ”Medlemsforslag om bedre efteruddannelse af lærere” – blev trukket i forbindelse med mødets start.

B-sagerne - punkt 11, 12 og 13 - blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Forvaltningen orienterede indledningsvist om den kommende 1. regnskabsprognose, der behandles på BUU-mødet den 17. maj 2023.

Til top