Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Eventuelt

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets studietur til Norge udskydes til efteråret 2023, forventeligt til oktober.

Der søges afholdt et udvalgsmøde på Skolen på Amagerbro i efteråret 2023.

Mødet sluttede kl. 18:35.

Til top