Mødedato: 01.09.2022, kl. 09:00
Mødested: SKRIFTLIG VOTERING

Børne- og Ungdomsudvalget møde d. 01.09.2022, 09:00