Mødedato: 28.11.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: bevilling af midler til Kigkurren projektet

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget bevilger 65.000 kr. til leje af hestedrochearealet samt netværksskabende aktiviteter, Kigkurren i 2023 samt til fællesskabs- og netværksdannende aktiviteter.

Problemstilling

Baggrund

Lokaludvalgets bydelsplanprojekt fællesskab Kigkurren har siden 2020, hvor hestedrochegrunden på Kigkurren var et forsømt og ubenyttet areal, udviklet sig til et levende, åbent og grønt fællesskab  på Islands Brygge.   

Lokaludvalget fik i 2020 lovning på at bruge arealet til netværksskabende aktiviteter i en periode på 3 år af Københavns Ejendomme. De 3 år er nu gået, men da arealet fortsat er ubenyttet, har lokaludvalget fået mulighed for at bruge arealet i endnu 3 år. 

Projektets overordnede formål er, at tydeliggøre interessen og potentialerne i en begrønning af hele Kigkurren.

Kigkurrens arbejdsgruppe består af Jan Oster, Jesper Schou-Hansen, Ib Ferdinansen, Arne Bjørn Nielsen, der sammen med Islands Brygge Lokalråd og lokale borgere har udviklet hestedrochearealet.

Fællesskabet Kigkurren 2024

På pladsen er der etableret fine opholdsmuligheder i form af borde og bænke med mulighed for at sidde i skygge fra gamle træer eller på solbeskinnede arealer. Opholdsmulighederne anvendes bredt af lokale beboere i området herunder fra ældreboligerne i Leifsgade, af besøgende til sundhedscenteret på Kigkurren, af hjemmeplejen til pauser, af voksne og børn i forbindelse med at komme til fra daginstitutionerne i området og af medarbejdere i de omkringliggende bygninger. 

Udover den løbende brug af lokale og besøgende har der i 2023 været afholdt en del samlende og netværksskabende aktiviteter og arrangementer - se vedlagte bilag.


Budgetbehov 2023

Leje af grund* 33.000 kr. pr. år.

Med formål fortsat at understøtte fællesskab indstilles det, at lokaludvalget bevilger et rammebeløb på 32.000 kr. til:

Fastelavn med tøndeslagning
Et event, hvor vi hilser foråret velkommen
Fællesspisning med egen mad, spil og opgaver til børnene
Halloween med produktion af græskarlygter
Julearrangement
Forskellige workshops: fuglekasser, insekthoteller. akvarelmaling, blomster pres osv.
Støtte til forslag til aktiviteter, der kommer fra brugerne.
Indkøb af forskellige materialer og værktøj

Et mere detaljeret budget vil - i takt med at projekterne udvikles - efterfølgende blive sendt til orientering i lokaludvalget. 

I alt 65.000 kr.

Løsning

At lokaludvalget bevilger 65.000 kr. til leje af hestedrochearealet samt netværksskabende aktiviteter, Kigkurren i 2023 samt til fællesskabs- og netværksdannende aktiviteter.

Økonomi

Indstillingen indebærer, at bydelspuljen i 2024 belastes med 65.000 kr.

 

Beslutning

Jan Oster erklærer sig inhabil og forlader lokalet under behandlingen af dette punkt.

Det blev under afstemning besluttet at bevilge 33.000 kr. til leje af hestedrochegrunden, Kigkurren i 2024, og at penge til de fællesskabsdannende projekter skal ansøges i bydelspuljen på baggrund af mere detaljerede budgetter. 

Følgende stemte for indstillingen på 65.000 kr:
Uffe Meulengracht, Hanne Schmidt, Erik Vittrup, Ib Ferdinandsen, 

Imod: Erhardt Franzen, Anne-Sofie Thomsen, Mark Gray, Lars Magnus Christensen, Jan Schumann, Robert Nielsen, John Hansen, Chris Hvid, Christian Eggert, Kresten Thomsen.

Undlader: Helga Mark, Arne Bjørn Nielsen.

 

Følgende stemte for at bevilge 33.000 kr. til leje af hestedrochegrunden, Kigkurren i 2024, og at penge til de fællesskabsdannende projekter skal ansøges i bydelspuljen på baggrund af mere detaljerede budgetter:

Erhardt Franzen, Anne-Sofie Thomsen, Mark Gray, Lars Magnus Christensen, Uffe Meulengracht, Hanne Schmidt, Jan Schumann, Helga Mark, Erik Vittrup, John Hansen, Arne Bjørn Nielsen, Chris Hvid, Robert Nielsen, Christian Eggert, Ib Ferdinandsen, Kresten Thomsen.

 

 


Til top