Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgninger til Østerbropuljens 5. runde 2022

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 19.500 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "At forebygge, afhjælpe og sørge for omsorg til de psykiske og ældre etniske brugere" som en underskudsgaranti.

2. at lokaludvalget bevilger 6.000 kr. (øremærket budgetposterne "Gamemaster" og "forplejning") i 2022-puljemidler til ansøgningen "Dungeon & Dagpenge" som en underskudsgaranti.

3. lokaludvalget bevilger 9.800 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "En Julestue" som en underskudsgaranti.

4. at lokaludvalget bevilger 3.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Nordhavns Naturvenner inviterer til en foredragsrække om Nordhavn" som en underskudsgaranti.

5. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Skrot og Tuti og den Magiske Skraldespand".

6. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Davids Kirke og det professionelle vokalensemble Musica Ficta fejrer 350.året for Heinrich Schütz' død" som en underskudsgaranti.

7. at lokaludvalget bevilger 28.080 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Teateroplevelse med forestillingen faktisk bare fri" som en underskudsgaranti.

8. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. (øremærket budgetposten "gæsteforfattere") i 2022-puljemidler til ansøgningen "Østerbro skriver deres egne historier" som en underskudsgaranti.

9. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Professionel korsang i børnehøjde".

10. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Etablering af kunstgræs i boldbur på Piratlegepladsen Århus Plads".

11. at lokaludvalget bevilger 10.500 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Samba Jazz Copenhague" som en underskudsgaranti.

12. at lokaludvalget bevilger 5.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Åbent Hus og reception i Forsamlingshuset på Rymarksvej" som en underskudsgaranti.

13. at lokaludvalget bevilger 13.375 kr. (det ansøgte beløb minus udgifter til transport) i 2022-puljemidler til ansøgningen "According to Freedom Quintet" som en underskudsgaranti.

14. at lokaludvalget bevilger 25.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Ansøgning til afholdelse af første udstilling og opstart af foreningens aktiviteter" som en underskudsgaranti.

15. at lokaludvalget bevilger 10.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Andreas Ugorskij & Tidslommer" som en underskudsgaranti.

16. at lokaludvalget bevilger 40.500 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Juletræ på Trianglen" som en underskudsgaranti.

17. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "PB43 Åbent hus" som en underskudsgaranti.

18. at lokaludvalget bevilger 10.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Kulturbroparade Østerbro/Nordhavn" som en underskudsgaranti.

19. at lokaludvalget bevilger 12.040 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Optræden ve den afrikanske dansegruppe Sawa i Krudttønden" som en underskudsgaranti.

20. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Øasen".

21. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Pro Wrestling træning på Østerbro".

22. at lokaludvalget bevilger 14.000 kr. i 2022-puljemidler til ansøgningen "Dance like nobody's watching" som en underskudsgaranti.

Problemstilling

Der er til Østerbropuljens 5. ansøgningsrunde indkommet 22 ansøgninger rettidigt. Ansøgningerne er blevet forbehandlet af puljeudvalget på møde den 10. august 2022. Til stede til behandlingen i puljeudvalget var: Axel Thrige Laursen, Allan Marouf, Dan Pedersen, Sheku Amadu Jalloh og Frank Bavnild.

Løsning

 

Nr. 1

 

Titel og ansøger

”At forebygge afhjælpe og sørge for omsorg til de psykiske og ældre etniske brugere” af Dansk Etnisk Samvirke

Ansøgt beløb

19.500 kr.

Resumé

Der søges støtte til at arrangere en række aktiviteter i Ryparken for ensomme ældre og førtidspensionister med psykiske lidelser. Der arrangeres informationsmøde, fælles udflugter, cykelture i området mv. Ansøger forventer at nå 45-50 personer i projekter. Aktiviteterne er åbne for alle interesserede, og der er deltagerbetaling til nogle af aktiviteterne.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte gennem flere år.

Bevilget 18.300 kr. 2021

Foreningen Dansk Etnisk samvirke har fået støtte til at afholde en række aktiviteter for socialt udsatte ældre med anden etnisk baggrund end dansk i Ryparken. Flere af aktiviteterne måtte

reguleres ift. deltagerantal for at sikre, at myndighedernes anbefalinger blev fulgt. Projektet blev forsinket, da flere aktiviteter blev udskudt. Forbruget har således også været mindre end forventet. Der blev afholdt caféarrangementer og ture i området, hvor gennemsnitligt 37 personer deltog pr. gang.

Projektet har fået udbetalt 13.750 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 19.500 kr. Det er et netværksdannende projekt for en vigtig målgruppe.

 

Nr. 2

 

Titel og ansøger

”Dungeons & Dagpenge” af Asger Husted Nielsen

Ansøgt beløb

14.700 kr.

Resumé

Der søges støtte til et projekt, hvor unge ledige inviteres til at deltage i spilaftener en gang pr. måned, hvor der spilles Dungeons & Dragons i KBH+’s lokaler. Formålet er at skabe et fællesskab og et frirum for de unge ledige og hjælpe dem til at understøtte deres mentale sundhed. Der forventes mellem 3 og 6 deltagere ti hvert arrangement, og det er gratis at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalget kan ifølge egne retningslinjer for tildeling af puljemidler støtte op til 15.000 kr. til indkøb af materiale/grej. Dog bør lokaludvalget drøfte, hvorvidt det indkøbte materiale kommer bydelens borgere til gode også efter projektet afsluttes.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000 kr. øremærket udgifterne ”gamemaster” og ”forplejning”. Det er en ny aktivitet i bydelen for en udsat (men smal) målgruppe. Indkøb af materialerne ønsker udvalget ikke at støtte, da det ikke kan sikres, at materialerne fremadrettet kan komme østerbroerne til gode.

 

Nr. 3

 

Titel og ansøger

”En julestue” af Ulla Koppel

Ansøgt beløb

9.800 kr.

Resumé

Der søges støtte til 8 forestillinger i Salonen af ”En julestue”. Forestillingerne er åbne for alle mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har tidligere fået støtte til teaterforestillinger i Salonen.

I 2021 blev givet støtte 6.900 kr., men projektet måtte aflyses på grund af Corona-restriktioner.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 9.800 kr. Det er et netværksdannende projekt hvor udgifterne holdes nede med frivillighed og deltagerbetaling.

 

Nr. 4

 

Titel og ansøger

”Nordhavnens Naturvenner inviterer til en foredragsrække om Nordhavn” af Gitte Ladegaard

Ansøgt beløb

3.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et foredrag ”Naturens plads i storbyen” i Kulturcenter Kildevæld. Foredraget arrangeres af Nordhavns Naturvenner, som en del af en foredragsrække for at skærpeviden og interesse for arbejdet med at sikre nordhavnstippen som naturområde. Foredraget er åbent for alle interesserede, og der er fri entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 3.000 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen med fokus på det nye naturområde i Nordhavn.

 

Nr. 5

 

Titel og ansøger

”Skrot og tuti og den magiske skraldespand” af Foreningen Den Magiske Skraldespand

Ansøgt beløb

40.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 10 koncerter i bydelens daginstitutioner.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte tidligere:

2022: ansøgt 40.000 kr. bevilget 20.000 kr. (5 koncerter)

2021: ansøgt 35.000 kr. bevilget 17.500 kr. (5 koncerter)

Evaluering 2021:

Ansøger har fået støtte til at afholde 5 koncerter i børnehaver på Østerbro. Arrangementerne er en blanding af sang, musik og teater, hvor børnene involveres med fællessange og til at spille med på rytmeinstrumenter. Der var god stemning og stor interesse blandt både børn og pædagoger. Ca. 230 børnehavebørn deltog i aktiviteterne.

Projektet har fået udbetalt 17.500 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen. Det er et sympatisk projekt, men lokaludvalget har allerede støttet projektet i år, og vil i stedet gerne sprede sine puljemidler til øvrige aktiviteter i bydelen.

 

Nr. 6

 

Titel og ansøger

”Davids Kirke og det professionelle vokalensemble Musica Ficta fejrer 350-året for Henrich Schütz’ død – den tyske musiks fader” af Vokalensemblet Musica Ficta

Ansøgt beløb

15.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert i Davids Kirke med musik af den tyske renæssancekomponist Heinrich Schütz. Koncerten er åben for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen med god del af egen- og medfinansiering.

 

Nr. 7

 

Titel og ansøger

”Teateroplevelse med forestillingen Faktisk bare fri” af Teater Hund og co.

Ansøgt beløb

28.080 kr.

Resumé

Der søges støtte til at spille teaterforestillingen ”Faktisk bare fri” for børn fra bydelens skoler (i alt 13 skoler). Det forventes at hver skole kan deltage med to klasser, i alt ca. 650 børn.

Forestillingen henvender sig til 0.-5. klasse, og det er ansøgers ønske at give skolebørnene en teateroplevelse, da der (ifølge ansøgers registreringer) er flere skoleklasser, der aldrig kommer i teateret. Projektet er arrangeret mellem to teatergrupper – Teater Døgdi og Teater Hund)

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalget modtog ved seneste ansøgningsrunde en ansøgning fra teater Døgdi til dette projekt, og har støttet projektet med 30.375 kr. i projektet ligger en involvering af bydelens skoler, bl.a. gennem Åben Skole.

Sekretariatet har spurgt ansøger til, hvorledes dette projekts udgifter adskiller sig fra det allerede støttede.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 28.080 kr. Det er positivt, at alle skolerne inviteres, og projektet når ud til mange skoleelever.

 

Nr. 8

 

Titel og ansøger

”Østerbro skriver deres egne historier” af Helle Meretes Saloner

Ansøgt beløb

40.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et workshopforløb på 5 aftener for folk med interesse for at skrive (bl.a. inden for den selvbiografiske genre). Til de 5 aftener vil der bl.a. være planlagt forfatteroplæg, skriveøvelser og input til deltagerne, hvordan de kommer i gang med at skrive. Arrangementerne er åbne for alle interesserede mod et deltagergebyr.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. øremærket honorarer til gæsteforfattere. Det er et sympatisk projekt, men projektet mangler frivillighed og/eller anden medfinansiering, da målgruppen er forholdsvis smal.

 

Nr. 9

 

Titel og ansøger

”Professionel korsang i børnehøjde” af ARS NOVA Copenhagen

Ansøgt beløb

46.360 kr. (26.980 kr.)

Resumé

Der søges støtte til projekt med fokus på korsang på skolernes 1.-3.-klasser. De deltagende skoler får et undervisningsmateriale, som eleverne arbejder med på forhånd og projektet afsluttes med en koncert kormusik, hvor eleverne selv får mulighed for ta medvirke. Der søges støtte til deltagelse af 4 skoler i alt ca. 700 elever. Koncerterne er kun for skoleeleverne og er således ikke åbne for øvrige.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger vurderer, at der skal bruges to koncertdage, hvis alle de 700 elever skal med. Projektet kan nedskaleres til 1 dag, men så vil kun ca. halvdelen af børnene kunne deltage.

Den ene af de medvirkende skoler (Østre Farimagsgadeskole) er beliggende i Indre By bydel.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Det er et honorartungt projekt, hvor der mangler frivillighed og/eller anden medfinansiering. Desuden stilles der spørgsmålstegn ved om projektet er efterspurgt af skolerne, eller om det er ansøgers eget ønske.

 

Nr. 10

 

Titel og ansøger

”Etablering af kunstgræs i boldbur på Piratlegepladsen Århus Plads” af Lone Petersen

Ansøgt beløb

85.500 kr.

Resumé

Der søges støtte til at etablere en kunstgræsbelægning i boldburet på Århus Plads. Boldburet har i dag asfalt, og ansøger peger på faldskader for børnene, der bruger det.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet vurderer, at ansøgningen falder udenfor rammerne med lokaludvalgets puljemidler, da der er tale om anlæg. Det er kommunens legeplads.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Det er en sympatisk idé, men lokaludvalgets puljemidler kan ikke støtte anlægsudgifter. Ansøger anbefales i stedet at tage kontakt til BK Skjold eller Kultur Ø med henblik på at drøfte mulighederne.

 

Nr. 11

 

Titel og ansøger

”Samba Jazz Copenhague” af Lars Emil Jørgensen

Ansøgt beløb

10.500 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert på PB43 i forbindelse med ÅBEN Festival. Projektet skal indgå i PB43s aktiviteter ifm. ÅBEN (se ansøgning 15 og 17), hvor der bl.a. samarbejdes om lydudstyr. Koncerten er åben for alle interesserede, og der er fri entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Bevilget 10.000 kr. 2021

Musikeren, Lars Emil Jørgensen fik støtte til at afholde en koncert med brasiliansk musik i Østerbrohuset. Ansøger meddelte, at det ikke var muligt at holde koncerten som planlagt, og det blev aftalt, at projektet i stedet skulle afholdes ifm. ÅBEN Festival i PB43 i Nordhavn. Ca. 50 personer deltog i koncerten både børn, unge og voksne.

Projektet fik udbetalt 10.000 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 10.500 kr. Det er et lokalt funderet projekt med fokus på aktiviteter i Nordhavn.

 

Nr. 12

 

Titel og ansøger

”Åbent hus og reception i Forsamlingshuset på Rymarksvej” af Frivilligforeningen Forsamlingshuset Rymarksvejs Venner

Ansøgt beløb

5.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et åbent hus-arrangement i forsamlingshuset på Rymarksvej med fællesspisning forud for et alsangs-arrangement i Mindelunden. Arrangementet retter sig både mod områdets beboere og folk der er interesserede i at det nye forsamlingshus. Arrangementet er åbent for alle interesserede mod køb af spisebillet.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger fik i marts 2022 støtte til at afholde en åbningskoncert/åbent hus- arrangement i forbindelse med åbning af forsamlingshuset. Ansøgt 25.000 kr., bevilget 11.000 kr. (mindre tilskud, da lokaludvalget ikke ønskede at støtte lokalelejeudgifter til KFF).

Arrangementet havde 44 besøgende hvilket var ca. 40% af det forventede. Ansøger peger på den nyopstartede forening samt tilgængelighed som en af årsagerne.

Sekretariatets bemærkninger

Projektets udgifter er indkøb af mad og drikkevarer til ca. 100 personer i alt 10.000 kr., hvoraf, ansøger søger halvdelen og forventer at kunne dække resten gennem indtægter fra salg af spisebilletter.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 5.000 kr. Det er et netværksdannende projekt i det nye forsamlingshus på Rymarksvej med en høj grad af frivillighed.

 

Nr. 13

 

Titel og ansøger

”According to Freedom Quintet” af Daniel Sommer

Ansøgt beløb

14.725 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert i Teater République med 5 unge prisvindende musikere. Musikken er ansøgers egne kompositioner, der ikke relaterer til en specifik stilart eller musiktradition.

Koncerten er åben for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet anbefaler, at budgetposten ”transport” ikke støttes. Lokaludvalget har ikke tradition for at støtte rejseudgifter, da de ikke anses som en del af aktiviteten og relaterer sig til enkeltpersoner.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 13.375 kr. (det ansøgte beløb minus udgifter til transport). Det er en ny aktivitet i bydelen. Udvalget ønsker ikke at støtte udgifter til transport af medvirkende musiker, da dette ikke anses som en del af aktiviteten.

 

Nr. 14

 

Titel og ansøger

”Ansøgning til afholdelse af første udstilling og opstart af foreningens aktiviteter” Park Bio

Ansøgt beløb

50.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til afholdelse af en udstilling i Park Bio i efteråret. Udstillingen arrangeres af kunstforeningen Foyer, der er et nystartet tværkunstnerisk fællesskab, som får mulighed for at lave udstillinger i Park Bios foyer. Dette er den første udstilling og opstarten på foreningens aktiviteter.

Udstillingen er åben for alle interesserede i biografens åbningstid, men henvender sig særligt til biografens gæster. Der er fri entre til udstillingen.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

I budgettet står anført forskellige budgetposter under ”indtægter”. Det er kun sponsorat fra HOME på 25.000 kr. som reelt indgår som en indtægt/medfinansiering. De øvrige udgifter under indtægter er Park Bios medfinansiering til specifikke udgifter (som ikke er medregnet i udgifter).

Projektet består primært af honorarer til opbygning af udstilling, som i sig selv ikke er en del af aktiviteten (udstillingen).

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 25.000 kr. Det er en ny netværksdannede aktivitet i bydelen og udvalget vil gerne give et tilskud til opstarten. Der gives delvis tilsagn, da projektet honorartungt og mangler frivillighed.

 

Nr. 15

 

Titel og ansøger

”Andreas Ugorskij & Tidslommer” af Andreas Ugorskij

Ansøgt beløb

10.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert på PB43 under ÅBEN festival. Koncerten er åben for alle interesserede og der er fri entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen med fokus på Nordhavn.

 

Nr. 16

 

Titel og ansøger

”Juletræ på Trianglen” af Østerbro Handelsforening

Ansøgt beløb

40.500 kr.

Resumé

Der søges støtte til at indkøbe og opstille et stort juletræ på Trianglen. I forbindelse med første tænding af træet afholdes et arrangement for alle interesserede (særligt med fokus på børn), med musik, fællessang, uddeling af slikposer mv.

Tidligere ansøgt/evaluering

Bevilget 52.000 kr. 2021

Østerbro Handelsforening opstillede et stort juletræ med lyskæder og stjerne på Trianglens indre plads. Der var

juletræstændingsfest med julemand/dame, besøg af Vedbæk Garden, musik og julesange samt uddeling af kaffe/te og godteposer. Ca. 600 personer deltog, og der blev uddelt 220 godteposer.

Der blev udbetalt 38.854 kr. til juletræsfesten

Sekretariatets bemærkninger

I ansøgningens budget er anført posten ”sponsorat” under indtægter. Denne post er ikke en reel indtægt og modregnes ikke udgifter.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 40.500 kr. Det er et netværksdannede arrangement med stor lokal forankring og tilslutning.

 

Nr. 17

 

Titel og ansøger

”PB43 Åbent Hus” af Foreningen PB43

Ansøgt beløb

15.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at arbejdsfællesskabet PB43 i Nordhavn holder åbne værksteder, hvor interesserede inviteres til at komme forbi og opleve foreningens medlemmer arbejde fx grafiske designere, pibemagere, cykelværksted mm. Aktiviteten er gratis og åben for alle interesserede.

Tidligere ansøgt/evaluering

Bevilget 10.400 kr. 2021.

Evaluering fra 2021:

Projektet var en del af ÅBEN festival 2021 og fandt sted lørdag den 11. september. Her dannede arbejdsfællesskabet PB43 rammen for et åbent hus med åbne værksteder, koncerter og DJ’s på scenen fra kl. 13.00 til midt på natten. Trods regnen blev der skabt festivalstemning på parkeringspladsen, hvor folk kom ud og hyggede sig, dansede, legede og hørte musik samt besøgte de åbne værksteder. Der var blandt andet åbent papirværksted, Cargo bike-produktion, containerreparation, og meget mere. Det regnede meget da arrangementet blev afholdt, men der var alligevel omkring 100 deltagere forbi for at lære skudehavnen/ Nordhavn og PB43 at kende.

Projektet har fået udbetalt 10.400 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. Det er en netværksdannede aktivitet med fokus på Nordhavn.

 

Nr. 18

 

Titel og ansøger

”Kulturbroparede Østerbro/Nordhavn” af Signe Gravlund Thomsen

Ansøgt beløb

10.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en kulturparade fra Hans Egedes Kirke til Hamborg Plads i forbindelse med ÅBEN Festival. Med i paraden er bl.a. artister fra Zirkus (akrobater, jonglører, klovne mv.) samt børn og unge på stylter. Alle er velkomne til at gå med i paraden, og det er gratis at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen med en bred målgruppe.

 

Nr. 19

 

Titel og ansøger

”Optræden ved den afrikanske dansegruppe Sawa i Krudttønden” af Foreningen Kulturbroen Folkloric

Ansøgt beløb

12.040 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et arrangement i Krudttønden med afrikansk dans og musik. Ansøger inviterer børnehaver, skoler og øvrige interesserede til at deltage. Det er gratis for deltagerne at være med.

Tidligere ansøgt/evaluering

Bevilget 10.500 kr. 21. april 2021

Ansøger har fået støtte til at afholde en koncert og workshop med afrikansk dans og musik med dansetruppen Sawa fra Ghana i Krudttønden. Der var deltagere fra både en børnehave og en vuggestue, i alt ca. 80 børn med pædagoger. Skolebørn fra området var også blevet inviteret, men de meddelte alle, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af Corona-restriktioner.

Projektet har fået udbetalt 9.660 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.040 kr. Det er en netværksdannende aktivitet for bydelens børn og deres voksne.

 

Nr. 20

 

Titel og ansøger

”Øasen” af Kintsugi

Ansøgt beløb

75.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 udendørs events (1 i august og 3 under ÅBEN festival) på Trianglen. Øasen er en bydelsfestival med musik og kultur med fokus på lokalområdet. Der har hidtil været afholdt 3 events, og ansøger ønsker med denne ansøgning at skabe et fundament til en festival i 2023.

Tidligere ansøgt/evaluering

Lokaludvalget har støttet projektet 2 gange tidligere i 2022, med støtte til 2x 1 event.

Februar: ansøgt 110.000 kr., bevilget 25.000 kr. (1 event)

Juni: Ansøgt 100.000 kr. bevilget 25.000 kr. (1 event)

Der er indsendt evaluering og regnskab fra 1. event, men endnu ikke for det 2. event.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Lokaludvalget har støttet projektet af to omgange til opstart af en ny aktivitet i bydelen, og ønsker ikke at yde yderligere støtte til projektet, da udvalget gerne vil sprede sine midler til øvrige aktiviteter i bydelen. Desuden vurderes det, at projektet kan gennemføres uden lokaludvalgets støtte.

 

Nr. 21

 

Titel og ansøger

”Pro Wrestling træning på Østerbro” af Jacki Krog

Ansøgt beløb

15.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til opstart af en forening på Østerbro, hvor der tilbydes wrestlingtræning. Der søges specifikt om støtte til indkøb af forskelligt opstartsgrej, annoncering samt huslejeudgifter.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet anbefaler, at såfremt ansøgningen imødekommes, at støtten øremærkes udgifter der ikke er husleje, da dette vurderes som en driftsudgift og evt. vil kunne støttes gennem Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaletilskud.

Lokaludvalget kan ifølge egne retningslinjer give op til 15.000 kr. til indkøb af materialer/grej, men det bør overvejes i hvilket omfang udstyret kommer østerbroerne til gode, også ud over projektperioden.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Det er en forholdsvis smal målgruppe, og udvalget vurderer ikke at det kan sikres, at de indkøbte materialer fremadrettet vil komme bydelens borgere til gode. Desuden yder lokaludvalget ikke støtte til lokaleleje, da dette anses som en driftsudgift, som ikke støttes.

 

Nr. 22

 

Titel og ansøger

”Dance like nobody’s watching” af Sound by the sound

Ansøgt beløb

14.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et dansearrangement i Nordhavn i forbindelse med radiostationen Sound by the Sound. Deltagerne inviteres to og to til at komme inden for i studiet og danse, og som præmie udleveres en gratis øl fra Bicycle Brewing. Dansene bliver online streamet på Facebook og Youtube.

Tidligere ansøgt/evaluering

2021 - Ansøgt og bevilget: 13.750 kr.

2020 – ansøgt og bevilget 10.000 kr.

Evaluering fra 2021:

Radiostationen Sound by the Sound – en lille radiostation med base I Nordhavn – og mikrobryggeriet Bicycle Brewing fra Østerbrogade, stod bag arrangementet, som blev afholdt under ÅBEN Festival 2021. Sound by the Sound åbnede dørene til deres studie, der under arrangementet fungerede som danse og livestreamingstudie: En DJ spillede, imens 3-4 personer ad gangen blev lukket ind for at give en dans imens en DJ spillede og sekvensen blev streamet live via Twitch. Dansen fungerede som betaling for en øl, og ingen kunne købe øl med almindelige penge. Der var 50-70 mennesker igennem i løbet af de 8 timer arrangementet varede og de dansede til 6 forskellige DJs.

Projektet har fået udbetalt 6.875 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 14.000 kr. Det er et netværksdannede arrangement i Nordhavn.

Økonomi

Der er til denne ansøgningsrunde søgt om i alt  573.705 kr. Puljeudvalget indstiller støtte for i alt 251.795 kr.

Forud for denne runde resterer der 242.722 kr. til disponering i Østerbropuljen.

Såfremt puljeudvalgets indstillinger følges, vil der være - 9.073 kr. i Østerbropuljen. For finansiering af merforbruget se dagsordenspunktet "Status på puljemidler".

Videre proces

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetage den videre sagsbehandling.

Beslutning

1. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

2. at punkt. Finn Kristiansen stillede et ændringsforslag: At ansøgningen meddeles afslag med den begrundelse at opgaven, såfremt det er kommunal opgave, bør varetages af Socialforvaltningen. Ændringsforslaget faldt efter afstemning .

For ÆF1 stemte: 0     

Imod ÆF 1 stemte: Allan Marouf, Dan Pedersen, David Rønne, Claus Laage-Thomsen, Margarita Schmidt, Mikael Brauner, Steen Jeppson, Jóannes J. Gaard, Vagn Pedersen, Jens Peter Mortensen, Tanveer Sharif, Pia Jørgensen, John Michael Jensen, Morten Buchwald, Gamado Wolagbe, Frank Bavnild, Jacob Ikkala, Sanna Gøbel Larsen, Iben Vestergård.

Følgende undlod at stemme: Finn Kristiansen.
Herefter blev indstilling tiltrådt uden afstemning

3. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

4. Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Jóannes J. Gaard og Allan Marouf blev af lokaludvalget erklæret inhabile og forlod mødet under behandlingen.

5. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

6. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

7. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

8. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

9. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

10. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

11. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

12.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

13. at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

14. David Rønne stillede et ændringsforslag. ÆF 1: At støttebeløbet forhøjes med 10.000 kr. til i alt 35.000 kr. Støtten øremærkes budgetposterne ”Kreativt arbejde” og ”workshopposer til børn”
Der gives delvis tilsagn, da projektet er honorartungt og mangler frivillighed.

 
Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning.

For ÆF 1 stemte:  David Rønne, John Michael Jensen, Sanna Gøbel Larsen, Steen Jeppson, Margarita Schmidt, Finn Kristiansen, Claus Laage-Thomsen, Jens Peter Mortensen, Jacob Ikkala, Pia Jørgensen, Tanveer Sharif, Gamado Wolagbe, Iben Vestergård, Mikael Brauner.

Imod ÆF 1:  Allan Marouf, Dan Pedersen, Frank Bavnild, Morten Buchwald. 

Følgende undlod at stemme: Vagn Pedersen, Jóannes J. Gaard

15.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

16.  at punkt: Indstillingen blev, med den præcisering at der ansøges om i alt 26.000 kr. godkendt uden afstemning. Steen Jeppson blev af lokaludvalget erklæret inhabil og forlod mødet under behandlingen.

17.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

18.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

19.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

20.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

21. ÆF 1. David Rønne stillede følgende ændringsforslag. ÆF 1: At ansøgningen imødekommes med i al 15.000 kr., der øremærkes udstyr.

Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning.

For ÆF stemte: David Rønne, John Michael Jensen, Sanna Gøbel Larsen, Jóannes J. Gaard, Margarita Schmidt, Claus Laage-Thomsen, Finn Kristiansen, Jens Peter Mortensen, Jacob Ikkala, Pia Jørgensen,  Gamado Wolagbe, Vagn Pedersen.

Imod ÆF 1 stemte: Allan Marouf, Dan Pedersen, Frank Bavnild, Steen Jeppson

Følgende undlod at stemme : Morten Buchwald, Mikael Brauner, Iben Vestergård, Tanveer Sharif, 

22.  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

 

 

 

Til top