Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Status på puljemidler 2022 (august)

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager status på puljemidler 2022 til efterretning.

2. at lokaludvalget beslutter at omdisponere 50.000 kr. i 2022-puljemidler fra budgetposten "egne projekter" til "Østerbropuljen".

Problemstilling

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2022 for både ansøgte og egne projekter.

Lokaludvalget har i 2022 afsat 1.739.100 kr. i 2022-puljemidler til ansøgte projekter gennem Østerbropuljen. Såfremt puljeudvalgets indstillinger til bevilling af støtte til Østerbropuljens 5. runde imødekommes, vil der være en overdisponering. Derfor foreslår formanden, at der flyttes 50.000 kr. fra "egne projekter" til Østerbropuljen.

Løsning

Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til efterretning.

Lokaludvalget beslutter at omdisponere 50.000 kr. i 2022-puljemidler.

Økonomi

Herunder ses lokaludvalgets budget for 2022-puljemidler samt en oversigt over, hvad der resterer af midler til disposition forud for mødets behandling af ansøgninger til Østerbropuljen. imødekommes.

Formanden foreslår, at der flyttes 50.000 kr. fra budgetposten "Egne projekter" til "Østerbropuljen".

Videre proces

 

Beslutning

1. at punkt. Statusorienteringen blev taget til efterretning

2. at punkt. Lokaludvalget besluttede at omdisponere 50.000 kr. i 2022-puljemidler fra budgetposten "egne projekter" til "Østerbropuljen" uden afstemning.

Til top