Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagordenen blev godkendt.

Fremmøde og inhabilitet

Lars Bender Mortensen havde meldt afbud. 1. suppleant i valggruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid, Margarita Schmidt deltog

Jesper Levy havde meldt afbud. 2. suppleant  i valggruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid, Marika Tingleff kunne ikke deltage. 3. suppleant Claus Laage-Thomsen deltog.

Axel Thrige Laursen havde meldt afbud. 1. & 2. suppleanterne i valggruppen Bolig, miljø og erhverv kunne ikke deltage. 3. suppleant. Magdalena Szymanski var indkaldt, men deltog ikke i mødet.

Anastasia Valentin Rasmussen havde meldt afbud. 4. suppleant i valggruppen Bolig, miljø og erhverv

Sanna Gøbel Larsen deltog.

Sheku Amadu Jalloh havde meldt afbud. 1. suppleant i valggruppen Ældre, sundhed, social, og integration, Finn Larsen kunne ikke deltage. 2. suppleant Birger Jensen var indkaldt, men kunne ikke deltage. Sekretariatet nåede ikke at modtage dette afbud før mødets begyndelse og havde ikke mulighed for at indkalde 3. suppleanten.

Bo Sandberg havde meldt afbud. 1. suppleant Ulla Krag kunne ikke deltage.
 
Meriam Sejr Vinding havde meldt afbud. Der er ingen suppleant.

Gamado Wolagbe deltog til og med behandlingen af punkt 6.

Jóannes J. Gaard og Allan Marouf var ikke til stede under behandlingen af punkt 4, 4. at punkt.

Steen Jepsson blev af mødet erklæret inhabile i punkt 4, 16. at punkt og forlod mødet under behandlingen.
Til top