Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Borgernes 20 min.

Under dette punkt har alle taleret. Borgere kan frit møde frem og komme med indspark til Østerbro Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv
 

Beslutning

Lokaludvalget havde besøg af en borger, der gjorde opmærksom på, at hastigheden både for cykler og motoriseret trafik på Nøjsomhedsvej er ganske høj - særligt i lyset af, at vejen både er skolevej og lægger hus til adskillige børneinstitutioner. 

Borgeren pegede på muligheden for at skabe yderligere fartdæmpende tiltag på vejen, måske kombineret med begrønning.

Fagudvalget for Byplan, Miljø og Teknik drøfter emnet på næste møde.

Borgeren gav også udtryk for ærgrelse over affaldssituationen omkring krydset Østerbrogade/Nøjsomhedsvej.


Til top