Søg
Mødedato: 23.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Tillægsdagsorden for Østerbro Lokaludvalg møde d. 23.11.2022, 18:30