Mødedato: 23.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Nyborggade 9, 2100 København Ø.

Referat for Østerbro Lokaludvalg møde d. 23.03.2022, 18:30