Søg
Mødedato: 22.02.2023, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Nyborggade 9, 2100 København Ø.

Ansøgninger til Østerbropuljen 2. runde 2023

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til de indkomne ansøgninger til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde 2023.

Indstilling

Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 15.300 kr. i 2023-puljemidler øremærket trænertimer til ansøgningen "Atletik og bevægelse i fællesskab" som en underskudsgaranti.

2. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Grøn opfindsomhed i børnehøjde".

3. at lokaludvalget bevilger 1.350 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Dansk sangcafe med live-musik" som en underskudsgaranti.

4. at lokaludvalget bevilger 20.000 kr. i 2023-puljemidler øremærket 10 koncerter til ansøgningen "Skrot og Tuti og Dan Magiske Skraldespand" som en underskudsgaranti.

5. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Østerbro Gadehaver vedligehold og etablering af gadehaver 2023" som en underskudsgaranti.

6. at lokaludvalget bevilger 77.254 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Jazz på Melchiors Plads" som en underskudsgaranti.

7. at lokaludvalget bevilger 13.350 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Koncert i Stiftelsen Gammel Kloster for ældre" som en underskudsgaranti.

8. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Keramikkens dag".

9. at lokaludvalget bevilger 26.405 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Aktiviteter til Østerbro" som en underskudsgaranti.

10. at lokaludvalget bevilger 12.000 kr. i 2023-puljemidler øremærket 6 spilleaftener til ansøgningen "Dungeons & Dagpenge" som en underskudsgaranti.

11. at lokaludvalget bevilger 25.000 kr. i 2023-puljemidler øremærket 10 koncerter til ansøgningen "Krudtuglejazz" som en underskudsgaranti.

12. at lokaludvalget bevilger 40.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Midsommerfest 2023" som en underskudsgaranti.

13. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Vindue til fremtiden".

14. at lokaludvalget bevilger 12.700 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Personal art generator" som en underskudsgaranti.

15. at lokaludvalget bevilger 28.080 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen Teateroplevelse med forestillingen Tab og Vind" som en underskudsgaranti.

16. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Eksil og erindring".

17. at lokaludvalget bevilger 22.850 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Teaterstykke, Kultur krise" som en underskudsgaranti.

18. at lokaludvalget bevilger 58.750 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Summercamp" som en underskudsgaranti.

19. at lokaludvalget bevilger 33.380 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Historiske timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1930'erne og 1940'erne" som en underskudsgaranti.

20.at lokaludvalget bevilger 35.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Southern Beads" som en underskudsgaranti.

21. at lokaludvalget bevilger 15.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Fastelavnskoncert for hele familien" som en underskudsgaranti.

22. at lokaludvalget bevilger 16.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "30-års fødselsdag i Østerbro Jazzklub" som en underskudsgaranti.

23. at lokaludvalget bevilger 19.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Litterære lørdage" som en underskudsgaranti.

24. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Galleri Rocks foto- og kunstudstilling".

25. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Min butik - fra Wongs Grill til RC Rens".

26. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Løvfaldsfest i Brumleby".

27. at lokaludvalget bevilger 20.000 kr. i 2023-puljemidler øremærket honorar til kunstnere til ansøgningen "Gilbert og Tage kommer til Østerbro" som en underskudsgaranti.

28. at lokaludvalget bevilger 35.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Out of the Blue" som en underskudsgaranti.

29. at lokaludvalget bevilger 56.900 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Nielsen Saloner skaber glæde og samvær ved at få kulturen til at blomstre hele året" som en underskudsgaranti.

30. at lokaludvalget bevilger 4.750 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Bevægelse og dans - for sjov og for alvor" som en underskudsgaranti.

31. at lokaludvalget bevilger 18.600 kr. i 2023-puljemidler øremærket udgifter til saunaleje og strøm til ansøgningen "Nordhavnstippens Vinterbadelaug, Kuldegysets arrangementer 2023" som en underskudsgaranti.

32. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Ungdomsoperaen Rottefængeren fra Hammeln".

33. at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen "Foyercontemporary program 2023-24".

34. at lokaludvalget bevilger 12.000 kr. i 2023-puljemidler til ansøgningen "Børnekoncerter med musik og dans i vinterferien" som en underskudsgaranti.

Problemstilling

Der er til Østerbropuljens 2. ansøgningsrunde 2023 indkommet 34 ansøgninger rettidigt, derudover er en ansøgning indkommet for sent og er således blevet administrativt afvist af sekretariatet. Ansøgningerne er blevet forbehandlet af puljeudvalget på møde den 2. februar 2023. Til stede til behandlingen i puljeudvalget var: Allan Marouf, Morten Buchwald, Steen Jeppson, Frank Bavnild, Jacob Ikkala og Sheku Amadu Jalloh.

Løsning

Nr. 1

 

Titel og ansøger

”Atletik og bevægelse i fællesskab” af Atletikklubben Sparta og Øresundsskolen

Ansøgt beløb

19.800 kr.

Resumé

Der søges støtte til at tilbyde en ugentlig atletiktræning for en gruppe børn (12 elever) på specialskolen Øresundsskolen frem til sommerferien. Børnene har alle et svært udviklingshandicap enten psykisk eller fysisk, og det er nødvendigt at de kan træne i mindre grupper og med ekstra trænere. Formålet med projekter er at forsøge at få børn med handicap ind i foreningsidræt. I dag står 9 ud af 10 børn med handicap udenfor idrætsforeningslivet.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet løber i skoleåret 2022/23 og lokaludvalget har støttet første halvårs træning med 15.000 kr. (forbrugt 11.700 kr.)

Der har deltaget mellem 10 og 12 børn i efterårets træning, og der har været gode oplevelser for eleverne på tværs af klassetrin.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.300 kr. øremærket udgifter til trænere. Udgifter til møder støttes ikke, da dette ikke anses som værende en del af den netværksdannende aktivitet.

 

Nr. 2

 

Titel og ansøger

”Grøn opfindsomhed i børnehøjde” af Lea Matthaei, Go zebra

Ansøgt beløb

48.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 workshops af 3 timer for børn i aldersgruppen 9-13 år med fokus på fællesskab, innovation og opfindelser på Enigma. Der er plads til i alt 60 børn fordelt på de 4 workshops. Formålet med workshopsene er at engagere børn og gøre dem nysgerrige og tro på egne evner. Det er gratis for børnene at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Planlægning og koordinering af workshop (16.000 kr.) er udgifter til ansøger selv til forberedelse mv., som ikke anses at være en del af selve aktiviteten.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at lokaludvalget meddeler afslag til ansøgningen. Projektet mangler frivillighed, og der er for mange udgifter til projektering/koordinering mv., som ikke anses som en del af en netværksskabende aktivitet, men er honorar til ansøger selv.

 

Nr. 3

 

Titel og ansøger

”Dansk sangcafe med live musik v/ Karisma” af Østerbro Musikforening

Ansøgt beløb

1.350 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert i Lundehus Kirke med danske sange, hvor deltagerne kan synge med eller danse til. Repertoiret er fra Højskolesangbogen, revyviser og årstidens sange.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte gennem flere år til et varierende antal koncerter. I 2021 blev bevilget 6.000 kr. (forbrugt 1.400 kr.), hvor godt 40 deltog i koncerten.

Sekretariatets bemærkninger

Koncerten foregår i Lundehuskirken, som ligger i Bispebjerg bydel på grænsen til Østerbro.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 1.350 kr. Det er en netværksdannede aktivitet for ældre med god publikumstilslutning.

 

Nr. 4

 

Titel og ansøger

”Skrot og Tuti og Den Magiske Skraldespand” af Foreningen Den Magiske Skraldespand

Ansøgt beløb

40.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 10 koncerter i forskellige børnehaver/institutioner på Østerbro. Det forventes at 650 + børn vil kunne deltage i koncerterne.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte flere gange.

Der er ansøgt 2 gange i 2022:

  • Ansøgt til 10 koncerter, bevilget 20.000 kr. til 5 koncerter, med begrundelsen at der allerede tidligere var givet støtte.
  • Ansøgt 10 koncerter, afslag med begrundelse i prioritering af midler.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. øremærket 10 koncerter. Der er en høj andel af honorar til ansøger og der savnes mere frivillighed eller medfinansiering.

 

Nr. 5

 

Titel og ansøger

”Østerbro Gadehaver vedligehold og etablering af gadehaver 2023” af Østerbro Gadehaver

Ansøgt beløb

15.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at igangsætte og vedligeholde nye gadehaver i bydelen. Der pt. 181 haver fordelt på 165 havepassere. Der kommer ca. 20 nye havepassere pr. år. Netværket står for at hjælpe nye havepassere i gang ved at uddele stauder og hegn. Derudover afholdes ugentlige netværksmøder, hvor der gives gode råd til at gøre bydelen grønnere.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået årlig støtte fra Østerbropuljen på samme niveau siden opstarten i 2016.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. Det er et netværksdannende projekt med en meget høj andel af frivillighed, der involverer mange østerbroere.

 

Nr. 6

 

Titel og ansøger

”Jazz på Melchiors Plads” af Thomas Varming

Ansøgt beløb

77.254 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 10 jazzkoncerter på Melchiors Plads i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival. Koncerterne er åbne for alle interesserede. De indkøbte bænke, der blev givet støtte til i 2021, bliver stillet op, så deltagere kan sidde ned og lytte til musikken uden at skulle spise på pladsens restauranter/cafeer.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte gennem flere år.

2022 ansøgt og bevilget 69.402 kr. (forbrugt 63.905 kr.).

Der blev i alt afholdt 9 koncerter, hvor en del af de medvirkende musikere bor i bydelen. Der var lokale samarbejder med flere af gadens forretninger og spisesteder. Ansøger vurderer at ca. 300 deltog pr. dag, så pladsen var fyldt godt op. Nogle valgte at spise på pladsens restauranter, men der var også mange, der bare kom forbi og lyttede til musikken.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 77.254 kr. Det er et netværksdannende projekt, der samler østerbroerne med en høj grad af frivillighed hos arrangøren.

 

Nr. 7

 

Titel og ansøger

”Koncert i Stiftelsen Gammel Kloster for ældre” af Jena Bjerregaard

Ansøgt beløb

13.350 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en koncert i Stiftelsen Gammel Kloster for ældre. Formålet er et skabe kulturelle arrangementer for ældre i vante rammer. Koncerten er åben for alle interesserede mod entré.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 13.350 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen for ældre.

 

Nr. 8

 

Titel og ansøger

”Keramikkens dag” af Sebastian Helth

Ansøgt beløb

129.500 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et event i keramikværkstedet The Fiddlery i Ryesgade. Arrangementet er åbent for alle interesserede, hvor deltagerne kan prøve at arbejde med keramik og se forskellige udstillinger. Det er gratis at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger har skrevet, at der er åbenhed overfor brugerbetaling.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektet mangler frivillighed, og der er mange fordyrende poster i budgettet som overskygger en evt. netværksdannede aktivitet.

Det anbefales, at projektet gentænkes med en højere grad af frivillighed og medfinansiering, fx i form af deltagerbetaling, og der kan søges igen med et tilpasset budget.

 

Nr. 9

 

Titel og ansøger

”Aktiviteter på Østerbro” af Ældre Sagen Østerbro

Ansøgt beløb

26.405 kr.

Resumé

Ældre Sagen søger støtte til at afholde en række aktiviteter for ældre på Østerbro, bl.a. foredrag, udflugter, museumsbesøg og guidede ture. Arrangementerne er åbne for alle interesserede ældre, nogle aktiviteter mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har fået støtte til lign. projekter gennem flere år.

2022: ansøgt 35.000 kr., bevilget 25.000 kr.

Evaluering fra 2022:

Ældresagen på Østerbro har fået støtte til at afholde en række arrangementer for ældre – foredrag (om Siriuspatruljen), busture (besøg i Lufthavnen, Museum for Søfart), fællesspisning og motionsaktiviteter. På grund af Covid var der justeringer til aktiviteterne, bl.a. blev et udflugtsmål ændret fra Bornholm til Ærø.

Der blev bevilget begrænset tilskud, da der var et ønske om deltagerbetaling.

Alle arrangementerne har været åbne for alle interesserede ældre og i alt 626 personer har deltaget i aktiviteterne. Det er ansøgers indtryk, at billetterne er blevet hurtigt udsolgt end vanligt, og der har været et særligt ønske om at komme ud at opleve efter nedlukningen.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 26.405 kr. under forudsætning af, at aktiviteterne er åbne for alle, ikke kun medlemmer. Det er et netværksdannede projekt med god tilslutning til de forskellige aktiviteter.

 

Nr. 10

 

Titel og ansøger

”Dungeon & Dagpenge” af Asger Husted Nielsen

Ansøgt beløb

18.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 2 sæsoner med spilleaftener for unge på dagpenge, hvor der bliver spillet bordrollespillet Dungeons & Dragons. Der afholdes en månedlig spilleaften (i alt 3 gange pr. sæson). Formålet med projektet er at skabe netværk for de unge og kan give et afbræk i jobsøgningen.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet fik støtte i 2022:

Ansøgt 14.700 kr., bevilget og forbrugt 6.000 kr.

Der har deltaget ca. 4 pr. spilleaften i målgruppen 25-35-årige.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.000 kr. øremærket 6 spilleaftener. Det er et netværksdannede arrangement for en vigtig målgruppe, men udgifterne til projektet synes for højt sat set i forhold til det forventede antal deltagere.

 

Nr. 11

 

Titel og ansøger

”Krudtuglejazz” af Thomas Sandberg

Ansøgt beløb

50.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 10 jazzkoncerter for børn og deres voksne i Krudttønden i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival. Formålet med projektet er at arrangere koncerter for børn af et højt musikalsk niveau med hovedvægt på improvisation og mindre ensembler. Koncerterne er åbne for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Projektet har fået støtte flere gange tidligere.

2022: ansøgt 60.000 kr., bevilget 30.000 kr. med henvisning til, at projektet har fået støtte flere gange tidligere og at lokaludvalget gerne vil sprede sine midler.

Evaluering fra 2022:

Projektet blev rykket, så det lå i starten af Jazzfestivalen frem for i slutningen, da ansøger vurderede at give flere børnefamilier mulighed for at deltage inden en eventuel ferierejse.

Der deltog samlet 501 i koncerterne, hvilket er ca. 250 billetter færre end i 2021. Ansøger på peger på, om nogle måske stadig er nervøse for større forsamlinger ovenpå nedlukningen, måske særligt blandt bedsteforældregenerationen.

Sekretariatets bemærkninger

Ud over udgifter til koncerterne (honorar, PR mv.) er der udgifter til administration og projektledelse, som i alt udgør 85.000 kr. Denne del er udgifter til ansøger selv og anses ikke som en del af aktiviteten. Såfremt ansøgningen imødekommes, anbefales det, at støttes øremærkes til udgifter relateret til koncerterne.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 25.000 kr. øremærket 10 koncerter. Det er et netværksdannede projekt for børn og deres voksne, men andelen af udgifter til administration og projektledelse gør projektet for dyrt set i forhold til antallet af deltagere.

 

Nr. 12

 

Titel og ansøger

”Midsommerfest 2023” af Nana Jacobi HUN SOLO Aps

Ansøgt beløb

187.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en Sankt Hansfest i Nordhavn ved Tunnelfabrikken. Der vil være forskellige aktiviteter, som henvender sig til forskellige målgrupper, bl.a. bål, musikalsk underholdning og fletning af blomsterkranse. Der vil i den musikalske underholdning være fokus på kvindelige/nonbinære artister. Eventen skal bl.a. også medvirke til at give nogle andre ritualer, så man kommer væk fra afbrænding af hekse og i stedet fokuserer på solen og fejring af lyset. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Budgetposten ”projektledelse” dækker over udgifter/honorar til ansøger for projektering, afvikling mv.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 40.000 kr. til opstarten af en ny aktivitet i Nordhavn. Projektet savner frivillighed og lokale samarbejdsparter, og budgettet er præget af en del udgifter til projektledelse til ansøger selv.

 

Nr. 13

 

Titel og ansøger

”Vindue til fremtiden” af Steen Svendsen

Ansøgt beløb

98.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 6 udstillinger i butikslokalet på Fridtjof Nansens Plads 4 med fokus på fremtiden (håb, ønsker, frygt og forestillinger). Udstillere kan være lokale kunstnere, skoler, museer, ambassader og andre lokale institutioner. I forbindelse med hver udstilling afholdes en ”fremtidsfernisering”, hvor interesserede mødes og drøfter emner omkring udstillingen og fremtiden. Det er gratis at deltage.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Budgetposterne ”projektledelse” og ”formidling” dækker over honorar til ansøger og udgør 30.000 kr., der er ingen indtægter.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Det nærmere formål og indhold i ansøgning (målgrupper, antal arrangementer mv.) er uklart, og der savnes frivillighed. Budgettet er præget af høje udgifter til ansøgers egen aflønning.

 

Nr. 14

 

Titel og ansøger

”Personal art generator” af Johan Sonne Amhild

Ansøgt beløb

12.700 kr.

Resumé

Der søges støtte til et kunstprojekt, hvor interesserede ved at indtaste deres fødselsdato kan få genereret et unikt kunstværk, som vises på deres smartphone eller computer. Værket er således primært online men 12 udvalgte outputs udstilles analogt hos Odds and Ends/Tunnelfabrikken. Aktiviteten er åben for alle interesserede.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.700 kr. Det er en ny aktivitet i bydelen med en høj grad af egenfinansiering

 

Nr. 15

 

Titel og ansøger

”Teateroplevelse med forestillingen Tab & Vind” af Teater Hund

Ansøgt beløb

28.080 kr.

Resumé

Der søges støtte til at tilbyde teaterforestillingen ”Tab og Vind” til 2 klasser pr. skole på Østerbro. Forestillingen handler om konkurrencementalitet, og hvordan vi forholder os til at tabe og vinde. Forestillingen henvender sig til 0.-5. klassetrin og deres lærere. Ansøger har særligt fokus på at nå ud til de skoler, som har et lille eller intet kulturbudget, for på den måde at give dem en særlig mulighed for at komme i teateret.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger fik støtte til et lign. projekt i 2022 (dog en anden forestilling), bevilget 28.080 kr.

644 børn så forestillingen, primært klasser fra folkeskolerne i bydelen. Der var sendt invitation til 9 folkeskoler og 4 privatskoler, hvoraf 9 folkeskoler og 1 privatskole takkede ja. Ansøger oplever at flere af privatskolerne allerede havde købt billetter selv.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 28.080 kr. Det er et tilbud til alle bydelens skoler, og evaluering fra sidste år viser stor tilslutning til projektet.

 

Nr. 16

 

Titel og ansøger

”Eksil og erindring: Herta Müller og Agota Kristof” af Østerbro Teater

Ansøgt beløb

40.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et litteraturarrangement på Teater Republique med fokus på internationale eksilforfattere. I arrangementet der søges støtte til, vil det omhandle Agota Kristof og Herta Müller og deres forfatterskaber og påvirkningen af dansk litteratur. Arrangementet er et interview og en live læsekreds, hvor flere danske forfattere også deltager.

Arrangementet er åbent for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalget støtter normalt ikke udgifter til rejse, kost og logi for medvirkende kunstnere, da dette ikke ses som en del af aktiviteten. Ved tilsagn bør det præciseres, at støtten ikke dækker denne post (5.800 kr.)

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektet vurderes ikke at være tilstrækkeligt bydelsrettet mod Østerbro ud over at foregå i bydelen. Der savnes desuden lokale samarbejdsparter.

 

Nr. 17

 

Titel og ansøger

”Teaterstykke, Kultur krise” af Dansk Etnisk Samvirke

Ansøgt beløb

22.850 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en teaterforestilling på Kildevældsskolen. Forestillingen handler om konflikter i en familie, hvor det ene barn orienterer sig mod vestlig kultur og det andet barn mod islamisk religion. Arrangementet er åbent for alle interesserede mod entre (børn dog gratis).

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har fået støtte til lignende musik- og teaterarrangementer, dog forskelligt repertoire.

Evaluering fra 2022:

Foreningen Dansk Etnisk Samvirke har fået støtte til at afholde et musik- og teaterarrangement i Kildevældskolens Multisal med fokus på børn og unge, hvor deltagerne selv kunne prøve kræfter med forskellige kulturers dansestilarter.

Der var 57 deltagere til arrangementet.

Projektet har fået udbetalt 17.850 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 22.850 kr. Det er et netværksdannende projekt for en målgruppe, som kan være vanskelige at nå.

 

Nr. 18

 

Titel og ansøger

”Summercamp” af Byens Musikskole

Ansøgt beløb

58.750 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en uges sommercamp for børn på Kildevældsskolen med musik og tegning. Børnene vil få fællesundervisning i kor og musikteori og desuden få tilbudt soloundervisning i sang eller på et instrument. Ssom noget nyt i år, vil der også være mulighed for tegneundervisning. Der er plads til 70 børn. Alle er velkomne mod entre, dog udbydes 5 fripladser til familier, der ikke har mulighed for at betale deltagergebyr.

Tidligere ansøgt/evaluering

Lokaludvalget har støttet campen flere gange tidligere, senest i 2022 med 55.750 kr. Projektet blev dog aflyst på grund af for få deltagere.

Ansøger oplyste, at det ikke havde været muligt at samle tilstrækkeligt med tilmeldinger til ugen, og projektet blev således aflyst. Ansøger peger på, at mange familier har skullet ud at rejse efter to år med nedlukning.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 58.750 kr. Det er et netværksdannende projekt med høj grad af egenfinansiering, som holder de samlede udgifter nede.

 

Nr. 19

 

Titel og ansøger

”Historiske Timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1930’erne og 1940’erne” af Julie Hjordt Jensen

Ansøgt beløb

33.380 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 samtaleforedrag på forskellige aktivitets- og plejecentre på Østerbro. Samtaleforedragene består af små fortællinger eller film om historiske tidspunkter og begivenheder fra 30’erne eller 40’ernes Danmark. Efter foredraget inviteres deltagerne til at tale om minder og egne erfaringer. Aktiviteterne henvender sig primært til ældre, men er åbne for alle interesserede.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 33.380 kr. Det er et nyt initiativ i bydelen med tilbud til ældre i bydelen. Det anbefales, at der er lokale islæt oplæggene for at skabe fokus på Østerbro.

 

Nr. 20

 

Titel og ansøger

”Southers Beads” af Selene Muñoz Danzart

Ansøgt beløb

35.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en danse- og musikforestilling i Sankt Jakobs Kirke. Forestillingen er åben for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har fået støtte til forestillinger to gange tidligere. I 2022 blev bevilget 30.000 kr. Ansøger, Selene Muñoz Danzart har fået støtte til at afholde en danseforestilling i Østerbro Teater – Revolver. Ansøger oplyste i august, at det ikke var muligt at afholde projektet, da Teater Revolver var under ombygning og støtten blev således ikke forbrugt.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 35.000 kr. Det er et nyt initiativ i bydelen der henvender sig til flere generationer.

 

Nr. 21

 

Titel og ansøger

”Fastelavnskoncert for hele familien” af Østerbro Koncertforening

Ansøgt beløb

15.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en fastelavnskoncert i Unitarernes Hus. Koncerten ”Peter Pirat og katten i tønden” henvender sig til børn og børnefamilier og afsluttes med fastelavnsfællessange. Arrangementet er åbent for alle mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har tidligere fået støtte til forskellige koncerter i Unitarernes Hus. Der er dog ikke tidligere givet støtte til fastelavnskoncert.

Sekretariatets bemærkninger

Bemærk at Unitarernes Hus ligger i indre By bydel, på grænsen til Østerbro.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. Det er en ny netværksdannende aktivitet fra ansøger, som formidler klassisk musik til både børn og deres voksne.

 

Nr. 22

 

Titel og ansøger

”30-års fødselsdag i Østerbro Jazzklub” af Østerbro Jazzklub

Ansøgt beløb

16.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en jazzkoncert i Krudttønden i forbindelse med markering af Østerbro Jazzklubs 30-års fødselsdag. Koncerten er åben for alle interesserede.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 16.000 kr. under forudsætning for at koncerten er åben for alle, ikke kun foreningens medlemmer. Det er en ny aktivitet i bydelen.

 

Nr. 23

 

Titel og ansøger

”Litterære lørdage 2023” af Marianne Lodberg

Ansøgt beløb

19.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 5 litteraturarrangementer på Øbro-Jagtvej Bibliotek. Arrangementerne vil have fokus på en særlig forfatter eller genre, hvor en oplægsholder vil fortælle og efterfølgende dialog blandt deltagerne. Projektet holdes i samarbejde med biblioteket og de tilknyttede lokale læsegrupper.

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger fik støtte til to arrangementer i 2022 med 7.000 kr. Der deltog hhv. 15 og 31 i de to arrangementer, primært lokale beboere med tilknytning af biblioteket/læsegrupperne.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 19.000 kr. Det er et netværksdannede arrangement med fokus på litteratur i samarbejde med bibliotekerne og de tilknyttede læsegrupper.

 

Nr. 24

 

Titel og ansøger

”Galleri Rocks foto- og kunstudstilling” af Michael Quvang

Ansøgt beløb

68.750 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en foto- og kunstudstilling i løbet af foråret i Galleri Rocks. Udstillingen er åben for alle interesserede.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Stor andel af budget går til annoncering (hele Kbh). Er projektet tilstrækkeligt rettet mod bydelen?

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektet savner frivillighed og egne medfinansiering og henvender sig til en for snæver målgruppe set i forhold til den samlede pris.

 

Nr. 25

 

Titel og ansøger

”Min Butik – fra Wongs Grill til RC Rens” af Københavns Museum

Ansøgt beløb

50.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at arrangere en udstilling på Københavns Museum med fokus på lokale specialbutikker fra forskellige bydele, på Østerbro Bl.a. Tarps kontorartikler. Udstillingen er åben for alle interesserede mod entre (dog er der nogle dage gratis adgang til museet).

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Der søges specifikt støtte til honorar til byvandringer og virksomhedsbesøg i bydelen. Sekretariatet har bedt ansøger uddybe dette.

Ansøger har oplyst, at alle udgifter forbundet med udstillingen afholdes i 2023.

Aktiviteten foregår i Indre By bydel. Medmindre der fremlægges konkrete planer for byvandringer/virksomhedsbesøg, vurderer sekretariatet, at ansøgningen falder udenfor puljens formål med aktiviteter på Østerbro, primært for østerbroerne.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektet foregår i Indre By og henvender sig til en meget bred målgruppe. Der savnes en konkretisering ift. den lokale vinkel med virksomhedsbesøg og byvandringer. I den nuværende form støttes projektet således ikke.

 

Nr. 26

 

Titel og ansøger

”Løvfaldsfest i Brumleby” af Rosa Middelboe

Ansøgt beløb

11.600 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et arrangement med musik og fællessang i Kostalden. Formålet med projektet er at skabe godt naboskab og fællesskab. Projektet er kun åbent for Brumlebys beboere, da der derved ikke skal betales leje af Kostalden (gratis ved interne arrangementer).

Tidligere ansøgt/evaluering

Ansøger har fået støtte til et lign. arrangement i 2021 og 2022. I 2022 blev der søgt om 37.000 kr., men givet delvis bevilling på 10.000 kr., da lokaludvalget savnede anden medfinansiering eller deltagerbetaling. Arrangementet blev dog ikke gennemført, da ansøger ikke ønskede at udelukke nogen deltagere ved at indføre brugerbetaling.

Sekretariatets bemærkninger

Målgruppen drøftes.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen i sin nuværende form. Det er et sympatisk projekt, men målgruppen vurderes at være for smal. Det anbefales at komme tilbage med et koncept, der åbner aktiviteten mod lokalområdet.

 

Nr. 27

 

Titel og ansøger

”Gilbert og Tage kommer til Østebro” af Nathalie D’Aniello

Ansøgt beløb

20.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde fire børneteaterforestillinger og cirkusworkshops på de to bemandede legepladser i bydelen, Tårnlegepladsen og Kildevældsparken. Målgruppen for arrangementerne er børn i aldersgruppen 3-10 år. Forestillingerne deles op, så de yngste (primært daginstitutionsbørn), deltager i formiddagsforestillingerne, og del ældre børn (primært besøgende på legepladsen) deltager i eftermiddagsforestillingerne. Det er gratis at deltage i forestillingerne.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Øremærk eventuel støtte til honorar (16.000 kr. + 4.000 kr.) for bedst muligt at sikre, hvad støttekronerne reelt går til.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. øremærket honorar (16.000 + 4 kr.). Det er en ny aktivitet i bydelen på de bemandede legepladser.

 

Nr. 28

 

Titel og ansøger

”Out of the Blue” af Assemble Theatre Collective

Ansøgt beløb

35.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 8 forestillinger i Nordhavn. Forestillingerne bygger på input fra en dialogproces fra 2021, hvor der blev afholdt workshops og samtaler med interesserede borgere. Forestillingen viser karakterer, tanker og følelser omkring Nordhavn som nyt byområde, og også de dele, der endnu ikke er fuldt byudviklede. Forestillingerne foregår på forskellige lokationer i Nordhavn og er åbne for alle interesserede mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Der blev søgt om støtte til forarbejdet med workshops mv. i 2022. Der blev givet afslag med begrundelsen, at formålet var uklart og at projektet burde ligge i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sekretariatets bemærkninger

Der søges specifikt til udgifter under overskriften ”Produktion” (scenografi, lys/lyd og PR). En eventuel støtte bør øremærkes produktionsudgifterne for bedre at kunne sikre, hvad støtten reelt går til.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 35.000 kr. øremærket produktionsudgifter. Det er en ny bydelsrettet aktivitet, der sætter fokus på Nordhavn.

 

Nr. 29

 

Titel og ansøger

”Nielsen Saloner skaber glæde og samvær ved at få kulturen til at blomstre hele året” af Foreningen Nielsen Saloner

Ansøgt beløb

56.900 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 koncerter/saloner på forskellige lokationer i bydelen. Første koncert i Sankt Jakobs kirke – en markering af 1 år fra den russiske invasion af Ukraine. Anden koncert på Klostergården plejecenter. Tredje koncert i Nabo Østerbro. Fjerde koncert er nyårsgalla i Nazarets Kirke. Koncerterne er åbne for alle mod entre.

Tidligere ansøgt/evaluering

Lokaludvalget har støttet foreningens koncerter gennem flere år. I 2022 blev givet 35.100 kr. til 3 saloner.

Evaluering fra 2022:

Foreningen Nielsen Saloner har fået støtte til at afholde 3 saloner (koncert med efterfølgende nachspiel) med klassisk musik på forskellige lokationer i bydelen. Der blev givet begrænset støtte til projektet, da lokaludvalget ikke ønskede at støtte udgifter til foreningens deltagelse i Østerbroweekend.

Der blev afholdt en sommersalon i en privat villa på Soldalen, hvor omkring 70 deltog. En efterårssalon i samarbejde med Nabo Østerbro med folkemusikensembler fra Ukraine, hvor ca. 75 deltog. Projektet blev afsluttet med en nytårsgalla i Nazaret Kirke, hvor ca. 100 deltog.

Der har i projektet været fokus på Ukraine, hvor en del af de deltagende musikere er flygtet fra krigen.

Projektet har fået udbetalt 30.870 kr.

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det er et netværksdannende projekt, der har stor opbakning fra publikum.

 

Nr. 30

 

Titel og ansøger

”Bevægelse og dans – for sjov og for alvor” af Ellen Togeskov

Ansøgt beløb

4.750 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde en ugentlig fælles træning med dans og bevægelse for 60+-årige i OK-plejehjemmets festsal. Projektet kører i første omgang i 10 uger. Aktiviteten er åben for alle interesserede ældre mod et deltagergebyr.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

 

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 4.750 kr. under forudsætning af, at aktiviteterne er åbne for alle interesserede i målgruppen og ikke kun plejehjemmets beboere. Det er en ny aktivitet for ældre i bydelen.

 

Nr. 31

 

Titel og ansøger

”Nordhavnstippens Vinterbadelaug, Kuldegysets arrangementer 2023” af Nordhavnstippens Vinterbadelaug

Ansøgt beløb

18.600 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 events med vinterbadning og saunagus på Nordhavnstippen. Foreningen er nyopstartet, og der søger støtte til at leje saunaer til events samt indkøb af materialer til opstart af badefaciliteter (trækar, stiger mv.). Arrangementerne er åbne for alle interesserede mod deltagergebyr.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Iflg. Lokaludvalgets egne retningslinjer gives der som udgangspunkt op til 15.000 kr. til indkøb af materialer og grej.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 18.600 kr. øremærket udgifter til leje af saunaer og strøm. Det er en ny bydelsrettet aktivitet, der sætter fokus på Nordhavnstippen.

 

Nr. 32

 

Titel og ansøger

”Ungdomsoperaen Rottefængeren fra Hammeln” af Sceneklar

Ansøgt beløb

33.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde et operaforløb med 6 workshops for unge sangere med ungdomsoperaen ”Rottefængeren fra Hammeln”. Projektet henvender sig særligt til deltagere i Østerbro Pigekor og Sceneklars elever, men er åbent for alle interesserede mod deltagergebyr.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger har oplyst, at det ansøgte beløb er 33.000 kr.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektets fremstår ufærdigt, og der er tvivl om hvad støtten reelt ville skulle dække. Desuden vurderes målgruppen at være for snæver.

 

Nr. 33

 

Titel og ansøger

”FOYERcontemporary program 2023-24” af Foyer Contemporary

Ansøgt beløb

50.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 4 kunstudstillinger i Park Bios foyer. Både besøgende til biografen kan se udstillingerne, men de er også åbne for besøgende, der kommer ind fra gaden. Der søges særligt støtte hos Østerbropuljen til børneworkshopaktiviteter ifm. de enkelte udstillinger.

Tidligere ansøgt/evaluering

Lokaludvalget støttede opstarten af foreningen Foyercontemporary i 2022, hvor der blev givet 35.00 kr. i støtte (ansøgt 50.000 kr.). Der blev givet begrænset støtte, da lokaludvalget vurderede, at projektet var honorartungt og manglede frivillighed.

Sekretariatets bemærkninger

Såfremt ansøgningen imødekommes, bør støtten øremærkes de tre øverste budgetposter vedr. inddragelse. Der bør desuden også være en mere klar beskrivelse af de inddragende aktiviteter (bl.a. målgruppe, formål og antal) af hensyn til regnskabsopfølgning.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at der meddeles afslag til ansøgningen. Projektet savner frivillighed og er meget honorartungt. Det står ikke klart, hvilke reelle aktiviteter (hvad, hvornår, hvor mange involverede) lokaludvalgets støtte skulle dække.

 

Nr. 34

 

Titel og ansøger

”Børnekoncerter med musik og dans i vinterferien til Østerbros børnehaver” af CPH Flamenco Academy

Ansøgt beløb

12.000 kr.

Resumé

Der søges støtte til at afholde 2 koncerter før børn i Krudttønden med spanske flamencorytmer. Koncerterne henvender sig til bydelens institutioner.

Tidligere ansøgt/evaluering

 

Sekretariatets bemærkninger

Projektet afholdes inden lokaludvalget behandler ansøgningen. Sekretariatet har spurgt ansøger, om koncerterne kan flyttes, så de afholdes efter at ansøgningen behandles. Ansøger foreslår alternative datoer den 28. og 31. marts.

Puljeudvalgets indstilling

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.000 kr. forudsat at koncerterne flyttes til efter lokaludvalgets behandling af ansøgningen. Det er et nyt netværksdannende projekt for børn i bydelen.

 

Økonomi

Der er til denne ansøgningsrunde søgt om i alt 1.365.019 kr. Puljeudvalget indstiller støtte for i alt 633.669 kr.

Forud for denne runde resterer der 1.429.250 kr. til disponering af de midler der er afsat til ansøgte projekter gennem Østerbropuljen.

Såfremt puljeudvalgets indstillinger følges, vil der være 795.581 kr. i Østerbropuljen 2023.

 

Videre proces

Sekretariatet meddeleler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetager den videre sagsbehandling.

Beslutning

1. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

2. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

3. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

4. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

5. at. punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

6. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

7. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

8. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

9. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Axel Thrige Laursen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling

10. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

11. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

12. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

13. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

14. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

15. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

16. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

17. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

18. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Iben Vestergård var inhabil under behandlingen af dette punkt og forlod mødet under behandlingen.

19. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

20. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

21. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

22. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

23. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

24. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

25. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

26. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

27. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

28. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

29. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Lars Bender Mortensen var inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

30. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

31. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

32. at punkt. 

Iben Vestergård stillede ændringsforslag. 

ÆF 1: Ansøger modtager det fulde beløb:

Ændringsforslaget faldt efter afstemning.

For ændringsforslaget stemte: Iben Vestergård, Axel Thrige Laursen, Vagn Pedersen, Jóannes J. Gaard

Imod stemte: Allan Marouf, Jacob Ikkala, Adelina Zych, Mikael Brauner, Morten Buchwald, Bo Sandberg, Finn Kristiansen, Manuel S. Andersen, Frank Bavnild, Jesper Levy, Steen Jeppson. 

Følgende undlod at stemme: Birger Jensen, Christoffer Slott, Jens Peter Mortensen, Lars Bender Mortensen, Tanveer Sharif.

Indstillingen blev derefter godkendt med følgende tilføjelse til afslagsbegrundelsen, at ansøger opfordres til at genfremsende en mere gennemarbejdet ansøgning.

33. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning

34. at punkt. Indstillingen blev godkendt uden afstemning
Til top