Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Digitalt og virtuelt borgermøde om Lynetteholm

Indstilling

Formanden for Østerbro Lokaludvalg indstiller, 

At Østerbro Lokaludvalg drøfter og tager stilling til invitation til at deltage i 'Digitalt og virtuelt borgermøde om Lynetteholm'.

 

Problemstilling

På opfordring fra Indre By Lokaludvalg har TV2 Lorry taget initiativ til at eksperimentere med at afholde et digitalt og virtuelt borgermøde i anledningen af Folketingets behandlingen af forslaget til en anlægslov for Lynetteholm i Københavns avn.


Baggrund og forudsætning

Borgermødet udspringer af, at flere, heri blandt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg, mener, at der indtil nu ikke har været tilstrækkelig borgerdialog om projektet. Lynetteholm-projektet er blevet mødt med lige dele begejstring som kritik og det understøtter behovet for yderligere dialog og information om projektet. Forudsætningen for mødet er, at flere lokaludvalg er interesseret i at være med således, at begivenheden/mødet, når bredt ud og kan siges at repræsentere et bredt udsnit af københavnerne.


Set up

 • Paneldebat med 1 vært fra TV-lorry og 4 paneldeltagere med en opkobling til et teamsmøde, hvor ca. 250 borgere kan deltage og blive stillet igen til dialog med panelet.
 • Panelet er endnu ikke udpeget, men kan fx bestå af repræsentanter fra By&Havn, BR-politikere, eksperter på miljø- og byplanlægningsområdet eller lign.

 

 

Tid og sted

 • Borgermødet vil finde sted i ugen efter Påske (dvs. mellem den 6. – 9. april) med sigte på torsdag den 8. april. Klokkeslættet er endnu ikke blevet fastlagt.  
 • Det vil blive vist live på TV-Lorrys kanaler: dvs. på tv, på nettet, hvor man kan overvære borgermødet
 • De, som har meldt sig til at være aktivt deltagende i mødet, deltager via teams og de vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet direkte i ”live-transmissionen”.

 

Ansvarsfordeling

 • TV2 Lorry står for afviklingen og panelsammensætningen. Stiller med vært og teknik og forbereder mødet med spørgsmål fra tilmeldte borgere mm.
 • Lokaludvalgene sørger for at reklamere for mødet og indsamler tilmeldinger, samt spørgsmål fra borgerne.
 • Sekretariatet for Indre By Lokaludvalg tager fat i de øvrige lokaludvalg, som har sendt høringssvar vedr. Lynetteholm. Det drejer sig om lokaludvalgene fra Indre By, Christianshavn, Amager Øst og Vest, Østerbro, Bispebjerg.


Tidsplan/deadlines

 • 5. - 10. marts: Sekretariatet for Indre By Lokaludvalg undersøger lokaludvalg, som vil være med?
 • 11. - 25. marts: Reklame for mødet på lokaludvalgenes platforme – evt. en nyhed i lokalaviserne
 • 26. marts: Sekretariatet for Indre By Lokaludvalg samler tilmeldinger og indkomne spørgsmål og sender til Tv2 Lorry.
 • 26. marts – 7. april:  Tv2 Lorry tager teten – samler/redigerer borgernes spørgsmål, får panelet på plads mm. og kontakter evt. på forhånd de borgere, som vil/skal stille spørgsmål.
 • 11. april: Borgermødet finder sted og bringes på samtlige kanaler. Involverede lokaludvalg deler mødet på deres Facebooks mm. 

Det skal afklares med TV2 Lorry om der er mulighed for at formændene for de involverede lokaludvalg kan få særlig tale/spørgetid.

 

Løsning

Østerbro Lokaludvalg drøfter og beslutter om lokaludvalget vil stå som afsender og deltage i borgermødet og udpeger en tovholder for projektet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget, hvis indstillingen vedtages.

Videre proces

 

Sekretariatet koordinerer med

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning. Lokaludvalget deltager som afsender af konferencen.
Til top