Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om udtalelse vedrørende omdannelse af Trianglen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Østerbro Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse vedrørende omdannelse af Trianglen.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har gennem en længere årrække arbejdet på en trafiksanering af Trianglen. En trafiksanering og fredeliggørelse af Trianglen har blandt andet indgået i lokaludvalgets bydelsplan 2017 - 2020 under titlen Østerbrogade som miljøprioriteret handelsstrøg. 

Lokaludvalget har også tidligere arbejdet med en fredeliggørelse af Trianglen i projektet 'Grøn mobilitet - fodgængernetværk og mødesteder': 

Grøn mobilitet – fodgænger-netværk og mødesteder (kk.dk)

I forbindelse med genopretningsprojektet af Østerbrogade, der skal forny vejbelægningen fra Trianglen til Jagtvej i 2021/22, har medlem af Østerbro Lokaludvalg David Rønne (Ø) udarbejdet et skitseforslag til hvordan Trianglen kan trafiksaneres (se bilag) og stillet forslag om at lokaludvalget vedtager følgende udtalelse: 'Østerbro Lokaludvalg tilslutter sig tanken om at omdanne Trianglen til et sammenhængende grønt og rekreativt byrum og finder, at de i forslaget beskrevne forandringer giver gode løsninger på de nuværende udfordringer, og dermed danner et velfungerende fundament for det videre arbejde. Derfor opfordrer vi medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget til at prioritere de nødvendige politiske beslutninger og midler, der kan føre til projektets gennemførsel'.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg drøfter medlemsforslaget. Projektet kan også indgå i Østerbro Lokaludvalgs kommende bydelsplan. 

Økonomi

Der er pt. ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget af forslaget.

Videre proces

Hvis forslaget vedtages, sender sekretariatet lokaludvalgets udtalelse til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning.
Til top