Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Status på puljemidler 2021 (marts)

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager sekretariatets status på puljemidler 2021 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2021 for både ansøgte og egne projekter.

Løsning

Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til efterretning.

Økonomi

Herunder ses lokaludvalgets budget for 2021-puljemidler samt en oversigt over, hvad der resterer af midler til disposition.

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning og status på puljemidler taget til efterretning.
Til top