Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte punkt 6 - Udkast til Restaurations- og Nattelivsplan.

Med den ændring blev dagsordenen godkendt.

Fremmøde og habilitet

Dan Pedersen deltog fra og med behandlingen af punkt 5.

Lartey Lawson deltog fra og med behandlingen af punkt 5.

Emmeline Othine havde meldt afbud på grund af sygdom. 1. suppleant Peter Koldby var indkaldt, men meldte afbud til formanden ved mødets begyndelse.

Jan Sørensen havde meldt afbud pga. arbejde. 1. suppleant Magdalena Szymanski var indkaldt men deltog ikke.

Sheku Amadu Jalloh meldte afbud til formanden ved mødets begyndelse.

Fraværende uden afbud: Jan Due, Finn Kristiansen, Annette Engell, Inger Magrethe Christensen, Marika Tingleff. 

Til top