Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Evt.

Beslutning

Formanden opfordrede repræsentanterne i lokaludvalget fra de politiske partier til at drøfte støtte til lokaludvalgets budgetønsker omkring byrumsinventar på Strandboulevarden og forbedring af cykelforholdene på Nygårdsvej. 
Til top