Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Bevilling til informationsmøde om projekt Nordre Frihavnsgade som cykelgade

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At Østerbro Lokaludvalg udpeger en tovholder og afsætter et rammebeløb på 15.000 kr. til et informationsmøde om projekt Nordre Frihavnsgade som cykelgade.

Problemstilling

Med Vejdirektoratets beslutning om at give Københavns Kommune medhold i ankesagen vedrørende Nordre Frihavnsgade som cykelgade, kan anlægsbevillingen frigives i Teknik- og Miljøudvalget og projektet kan sættes i gang. 

Da det er længe siden projektet er blevet drøftet offentligt ønsker formanden, at der afsættes midler til en informationskampagne om projektet, så borgerne er vel informeret om projektets indhold og tidsplan.

 

Løsning

En informationskampagne kan eventuelt planlægges i samarbejde med repræsentanter fra Nordre Frihavnsgruppen der blandt andet tæller Handelsforeningen og Ingrid Jespersens Gymnasium. Axel Thrige Laursen og Allan Marouf stiller sig til rådighed som tovholdere.

Økonomi

Budget:

Forplejning til informationsmøde 5.000 kr.
Informationsmateriale  5.000 kr.
 Annonce og SOME

5.000 kr.

 I alt 15.000 kr.

Videre proces

Sekretariatet indkøber materiale mv. og planlægger informationsmøde i samarbejde med tovholderen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning.
Til top