Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

 

Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 17.37.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)

Lars Weiss (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø)

Sinem Demir (Ø)

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (B)

Christopher Røhl (B)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V)

Ole Birk Olesen (I)

 

Fraværende med afbud:

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F), andet arbejde.

Stine Finné Toft (Ø), sygdom.

 

Fraværende uden afbud:

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) ankom kl. 15.45 under behandlingen af dagsordenspunkt 2 ”Aflandshage Vindmøllepark (FORTROLIG)”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Til top