Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

 

Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 18.00.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)

Lars Weiss (A)

Laura Rosenvinge (A)

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø)

Sinem Demir (Ø)

Mikkel Skovgaard (Ø)

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B)

Emil Moselund (B)

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F)

Ole Birk Olesen (I)

 

Fraværende med afbud:

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V), tjenesterejse.

 

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (C) ankom til mødet kl. 16.00 under behandlingen af dagsordenspunkt 5 om ”Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2025.”

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Til top