Mødedato: 13.12.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Økonomiudvalget møde d. 13.12.2022, 15:30