Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)