Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Salg af ejendommen matr.nr. 3454 Sundbyøster, København (FORTROLIG)