Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Mødet startede kl. 15.00 og sluttede kl. 18:17.

 

Fraværende med afbud:

Borgmester Morten Kabell (Ø), tjenesterejse.

Borgmester Anna Mee Allerslev (B), private årsager.

Borgmester Ninna Thomsen (SF) ankom til mødet kl. 15.15 under dagsordenspunkt 2 om ” Håndtering af medlemsforslag vedrørende overgangsordning for den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder (FORTROLIG)”.

 

Dagsorden:

Der var anmodet om foretræde i forbindelse med dagsordenspunkt 2 om ” Håndtering af medlemsforslag vedrørende overgangsordning for den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder (FORTROLIG)” fra bestyrelsesmedlemmer i foreningen Hjemfaldspligt København, Henrik Storm Jeppesen og Thomas Birk Petersen.

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme anmodningen om foretræde.

 

Der blev torsdag den 8. juni 2017 udsendt en tillægsdagsorden indeholdende følgende sag: ”Ophør af kontrakt (FORTROLIG)".

Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen som nyt dagsordenspunkt 27.

Det oprindelige dagsordenspunkt 27 om ”Politik for Udsatte Byområder” blev herefter dagsordenspunkt 28, osv.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Til top