Mødedato: 11.10.2023, kl. 13:00
Mødested: Skriftlig votering

Økonomiudvalget møde d. 11.10.2023, 13:00