Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 11.08.2020, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Udskydelse af Tour de France Grand Depart i Danmark fra 2021 til 2022

Interessentskabet Grand Depart i Danmark har den 3. august 2020 på baggrund af forudgående dialog med organisationen bag Tour de France, A.S.O., besluttet at rykke Tour de France Grand Depart i Danmark fra 2021 til 2022. Økonomiudvalget er den 3. august 2020 blevet orienteret om de overordnede grunde til at udskydelsen samt de økonomiske konsekvenser heraf. Borgerrepræsentationen skal godkende udskydelsen af Tour de France Grand Depart i Danmark fra 2021 til 2022.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at det godkendes, at Tour de France Grand Depart i Danmark udskydes fra 2021 til 2022.

Problemstilling

Interessentskabet for Tour de France Grand Depart i Danmark har d. 3. august 2020 på baggrund af forudgående dialog med organisationen bag Tour de France, A.S.O., besluttet at rykke Tour de France Grand Depart i Danmark fra 2021 til 2022. Økonomiudvalget er d. 3. august 2020 blevet orienteret om de overordnede grunde til at udskyde Tour de France Grand Depart i Danmark til 2022 samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Interessentskabet for Tour de France Grand Depart i Danmark er blevet orienteret om, at Økonomiudvalget og Københavns Borgerrepræsentation ikke formelt har godkendt udskydelsen af Tour de France Grand Depart.

Baggrund

Grundet datosammenfald med OL i landevejscykling skal Tour de France starte en uge tidligere i 2021, dvs. starte d. 25. juni i stedet for som oprindeligt planlagt d. 2. juli.

Det er den internationale cykel union, UCI, der træffer beslutning om cykelkalenderen. Organisationen bag Tour de France, A.S.O., har derfor tidligere rettet henvendelse til Interessentskabets bestyrelsesformand, overborgmester Frank Jensen, om at rykke Grand Départ i Danmark i 2021 en uge frem. Den danske tilbagemelding var, at det ikke umiddelbart var muligt at rykke Grand Départ en uge frem, da det ville få store økonomiske og praktiske konsekvenser. Starten ville falde midt imellem to danske kampdage (1 dansk kampdag og 8-dels finale) under EURO2020 (med praktiske og juridiske udfordringer til følge), kollidere med ankomsten til Roskilde Festival og med de udskudte genforeningsarrangementer i Sønderborg.

A.S.O. har som følge heraf tilbudt de danske parter at gennemføre Grand Départ i 2022 i stedet.

Løsning

Interessentskabets bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 3. august 2020 godkendt at udskyde Tour de France Grand Depart i Danmark til d. 1. juli 2022. Tour de France Grand Depart i Danmark afholdes på samme juridiske vilkår som i 2021, og der udarbejdes et justeret aftalekompleks mellem Interessentskabet og A.S.O. på baggrund heraf.

Beslutningen om en udskydelse til 2022 bidrager til at sikre, at Københavns Kommune og de øvrige danske parter kan levere et megaevent med den ønskede gennemslagskraft og synlighed.

I 2021 er Københavns Kommune vært for en række megaevents, heriblandt EURO2020, World Pride og EuroGames samt VM i Kano og Kajak Sprint. En udskydelse til 2022 vil sikre, at Tour de France Grand Départ i Danmark får markant større opmærksomhed i dansk og international presse, da konkurrencen ift. andre sportsbegivenheder globalt og lokalt er mindre. Hvis Tour de France Grand Depart i Danmark skulle afholdes i 2021, vil der endvidere være en række praktiske og logistiske udfordringer ved at afholde enkeltstarten mellem to EM-kampe. Dette drejer sig især om den fysiske planlægning af byen, hvor to store internationale sportsbegivenheder skal deles om et begrænset antal offentlige pladser og arealer. Derudover vil der kunne opstå udfordringer i forhold til sikring af den nødvendige hotelkapacitet i København.

Desuden vurderes det, at risikoen for restriktioner på grund af corona-pandemien vil være lavere i 2022 end i 2021. Risikoen for en aflysning af den danske tour-start mindskes ved en udskydelse, ligesom optaktsarrangementer og forsamlinger vurderes at have bedre vilkår i 2022 end i 2021. En udskydelse til 2022 understøtter også den københavnske turismebranche, som er hårdt trængt af corona-krisen, og som de kommende år vil have stort behov for megaevents. 2022 bliver et solidt eventår med den danske start på Tour de France i København.

Økonomi

A.S.O. har tilkendegivet, at de vil bidrage med økonomisk kompensation ved en udskydelse til 2022. Dette medfører, at A.S.O. bidrager til at kompensere Interessentskabet for udsættelsen. Derudover har staten tilkendegivet, at de er indstillet på at dække de resterende merudgifter for Interessentskabet ved en flytning til 2022. Københavns Kommunes indskud til Interessentskabet er derfor uændret.

Værtskommunerne vil selv skulle afholde eventuelle egne merudgifter ved en udsættelse. Ekstraomkostningerne for Københavns Kommunes projektbudget for Tour de France-værtskabet er 0,5 mio. kr. Midlerne skal primært dække den ekstra planlægningsperiode, herunder ekstraomkostninger forbundet med sikkerheds- og trafikplanlægning, for operatøren, der hjælper byen med den fysiske afholdelse af løbet i København. Økonomiudvalget forelægges en separat indstilling om bevillingen på 0,5 mio. kr. fra Megaeventpuljen, når Borgerrepræsentationen har behandlet indstillingen om godkendelse af udskydelsen af den danske tour-start.

Til orientering har A.S.O. ikke tilbudt økonomisk kompensation i forbindelse med en fremrykning til d. 25. juni 2021. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at en fremrykning én uge ville have ledt til en merudgift på op mod 1-2 mio. kr. I tillæg hertil vurderes brandingværdien for Københavns Kommune at blive markant lavere, hvis Tour de France-starten skulle leveres imellem to EM-kampe.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender indstillingen hhv. d. 11. og 20. august 2020, orienteres Interessentskabet for Tour de France Grand Depart i Danmark om den formelle godkendelse.

 

Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen
Til top