Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Aflæggelse af 23 af Økonomiforvaltningens anlægsregnskaber

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede projekter til Økonomiudvalget. Med denne sag aflægges regnskab for 23 projekter. Med afslutningen af anlægsprojekterne er 4,5 mio. kr. tilført kassen og et merforbrug på puljerne vedr. planlagt vedligehold, akut vedligehold og grundkøb på i alt 12,4 mio. kr. er overført til 2021.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1-5, tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Økonomiforvaltningen, Rådhus 20 færdige projekter og tre puljer.

Samlet for disse 23 anlægsprojekter var der et merforbrug på 7,9 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf vedrører et merforbrug på 12,4 mio. kr. puljerne til planlagt vedligehold, akut vedligehold og grundkøb, merforbruget er finansieret af et tilsvarende træk på puljernes budgetter i 2021. De resterende 20 anlægsprojekter havde et mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr., som er tilført kassen.

Økonomiudvalgets anlægspuljer er finansieret med en årlig bevilling og udmøntes løbende til projekter, der kan strække sig over flere år. Fordi det er puljer, der er afsat en årlig bevilling til, skal der aflægges et anlægsregnskab hver år. Meningen er, at puljernes budgetter skal tilpasses det forventede årlige forbrug i forbindelse med Økonomiudvalgets kvartalsvise behandling af anlægsoversigten. Afvigelser i tidsplanerne for de forskellige projekter betyder dog, at man almindeligvis vil se afvigelser mellem de årlige budgetter og de årlige forbrug på puljerne. Når der på de tre puljer er et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2020, er det udtryk for, at betalinger til projekter, der var forventet at blive afholdt i 2021, i stedet blev afholdt i 2020. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 – Overblik over anlægsregnskaber (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Enhed

Projekt

Rådigheds-

beløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Implementering af ny styringsmodel for vedligehold

15.582

15.574

8

0,05%

Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej

3.573

3.573

0

0,00%

Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer

7.880

7.606

274

3,48%

Belysningspakke 2 etape A

37.070

37.380

-310

-0,84%

Københavns Ejendomme og Indkøb

Energibesparende ventilation

5.297

5.180

 117

 2,21%

Salg af Ringbo

-138.400

-138.400

 0

 0,00%

Samlokalisering: Sammen om kvadratmeter

-405.987

-405.987

 0

 0,00%

Pulje til planlagt vedligehold

50.536

57.003

 -6.468

 -12,80%

Pulje til akut vedligehold

38.549

34.188

 3.885

 10,08%

Pulje til grundkøb

492.127

501.938

 -9.811

 -1,99%

Københavns Ejendomme og Indkøb i alt

106.227

118.055

-12.305

-11,58%

Automatisering af it-drift

4.483

4.472

11

0,25%

Automatisering af processer på it-sikkerhedsområdet

2.711

2.721

-10

-0,37%

Implementering af system til Elektronisk dokumenthåndtering

7.907

7.635

272

3,44%

Koncern IT

Automatisering af support ved medarbejder-henvendelser om it-, finans- og personalesager

4.782

4.808

-26

-0,54%

Styrkelse af it-sikkerhed

10.054

10.014

40

0,40%

Standardisering af installation på nye computere

6.647

2.609

4.038

60,75%

Koncern IT i alt

36.584

32.259

4.325

11,82%

Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By

2.000

1.958

42

2,10%

Indtægter fra tilbagekøbsrettigheder

-153.988

-153.805

-183

0,12%

Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab

17.700

17.700

0

0,00%

Økonomi-forvaltningen Rådhus

Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten

-7.703

-7.713

10

-0,13%

Busterminal ved Dybbølsbro

60.200

60.200

0

0,00%

Kongrespuljen

4.185

4.185

0

0,00%

Ren luft - el-busser

5.150

4.966

184

3,57%

Økonomiforvaltningen, Rådhus i alt

-72.456

-72.508

52

-0,07%

Total

Økonomiudvalget i alt

70.355

77.806

-7.928

-11,27%

Med forelæggelsen af anlægsregnskaberne for Økonomiudvalget afsluttes anlægsprojekterne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Intern Revision bliver orienteret om de aflagte anlægsregnskaber.

Søren Hartmann Hede                        /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: Aflæggelse af 23 af Økonomiforvaltningens anlægsregnskaber (2021-0114467)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top