Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Tillægskøbesum vedr. ejendommen beliggende Ruten 14 i Tingbjerg (FORTROLIG)